List od Dyrekcji – działalność Szkoły Podstawowej – 2 kwartał 2018

Szanowni Rodzice!

Za nami drugi kwartał pracy uczniów, nauczycieli i organów zarządzających TE Lokomotywa. Możemy powiedzieć, że Lokomotywa na dobre się już rozpędziła i spokojnie zmierza do celu czyli podniesienia kompetencji naszych uczniów w zakresie dydaktyczno – wychowawczym, a także duchowym.

LOKOMOTYWA – edukacyjnie i wychowawczo

Narzędziem wychowawczym w naszej szkole jest tutoring. Pracujemy na dwóch poziomach: z Rodzicami i uczniami. Do dnia dzisiejszego tutorzy Lokomotywy przeprowadzili 551 tutoringów. A przed nami planowana jest praca tutorska do czerwca. Podczas spotkań tutorskich z uczniami (klasy 5-7) uczniowie pracują nad postawionymi wspólnie z tutorami celami. Cele są różne – począwszy od pracy nad zachowaniem, poprzez planowanie nauki do poznawania filozofii, elementów mediacji, sztuki. Uczniowie, którzy regularnie odbywają swoje spotkania, osiągają postawione cele.

Ważnym także elementem wychowawczym jest nauka umiejętnego korzystania z mediów cyfrowych. Smatfon w szkole służy edukacji, można korzystać z niego za zgodą nauczyciela. W innym wypadku telefony zamknięte są w szafkach. Bo ważna jest relacja i komunikacja.

W tym zakresie oczekujemy także od Rodziców pełnej współpracy, konsekwencji i zachęcamy do wprowadzenia Domowego Kodeksu Odpowiedzialnego Korzystania z Mediów Cyfrowych. Propozycja skonstruowania kodeksu znajduje się w szkole na 1 piętrze na tablicy korkowej w Strefie Rodzica. Zauważyliśmy, że spora grupa rodziców równolegle z nami wprowadza w swoich domach zasady korzystania z mediów cyfrowych. Spójność ta przyniesie efekty.

Wychowanie odbywa się także przez czytanie. Jesteśmy w trakcie Maratonu Czytelniczego – co miesiąc spora grupa moli książkowych wykazuje się wiedzą dotyczącą treści lektury miesiąca.

W ramach przybliżania dzieci do czytelnictwa odbyło się także spotkanie z panią Anną Czerwińską-Rydel – autorką książek dla dzieci i młodzieży.

Klasy 7 uczestniczyły w trzech spotkaniach DKF-u, podczas których poruszane były tematy społeczne i moralne.

Lubimy także edukację międzyprzedmiotową, stąd nauczyciele łączą siły i w ramach wspólnego bloku realizują treści programowe. Ostatnio taki blok odbył się w klasach 4ab i nosił tytuł “Nerwowy Mikołajek”. Uczniowie uzupełniając karty pracy pracowali metodą stacji. Poznawali układ nerwowy człowieka korzystając z cytatów z lektury, schematów, efektów zapachowych. Tworzyli komiks, którego bohaterami byli Mikołajek i jego przyjaciele. Narracja komiksu traktowała o tym, jak bodźce zmieniają się w informacje docierające do mózgu. Projekt uwieńczył quiz i prezentacja wybranych opowiadań w języku angielskim.

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

Zaangażowanie nauczycieli i stosowane metody pracy przynoszą wspaniałe owoce. Oto tylko garść sukcesów, bo dopiero zakończyły się pierwsze konkursy, które swój początek miały w I semestrze:

SUKCESY EDUKACYJNE
KONKURSY

KURATORYJNE

JĘZYK POLSKI 1 LAUREAT

1 FINALISTA

 

JĘZYK ANGIELSKI

1 LAUREAT

4 FINALISTÓW

MATEMATYKA 2 FINALISTÓW
KONKURSY WIEDZY JĘZYK ANGIELSKI MULTITEST –

OGÓLNOPOLSKI KONKURS

JEZYKA ANGIELSKIEGO

1 laureat
BAT KID 2 miejsce

3 miejsce

K. WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

(wojewódzki – drużynowy)

4 miejsce
JESTEM LINGWISTĄ (konkurs wojewódzki) 1 laureat

2 finalistów

ALFIK MATEMATYCZNY 1-3

 

2 laureatów
TALENTY TALENT AKTORSKI 5 uczniów w wojewódzkich eliminacjach w konkursie recytatorskim w Sopocie

 

SUKCESY SPORTOWE
PŁYWANIE

 

REKORD POLSKI 12 – LATEK NA DYSTANSIE 50 M. STYLEM KLASYCZNYM DWUKROTNIE POBITY REKORD PRZEZ PŁYWACZKĘ UKS LOKOMOTYWA
ZAWODY WOJEWÓDZKIE UKSÓW I MIEJSCE W RANKINGU PROGRESJI WYNIKOWEJ ZAWODNIKÓW

KLUB UKS LOKOMOTYWA UZNANY ZA NAJBARDZIEJ ROZWIJAJĄCY SIĘ KLUB

OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE 12 OSOBOWA REPREZENTACJA ZDOBYŁA 23 MEDALE!

Osiągnięcia w konkursach kuratoryjnych przynoszą wymierne korzyści: laureat ma otwarty wstęp do KAŻDEJ szkoły ponadpodstawowej(ponadgimnazjalnej) w kraju, finalista otrzymuje dodatkowe punkty do ogólnej punktacji „progowej” do tychże szkół.

Już za chwile rozpoczynamy kolejne starty w konkursach: Kangur, Świetlik, Olimpus, w konkursach anglojęzycznych i nie ukrywamy, że pewni jesteśmy w nich co najmniej finałów!

Wykonaliśmy także próbny egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego w klasach siódmych. Wynik jest dla nas bardzo satysfakcjonujący, tym bardziej, że do testu mamy jeszcze rok, a mierzyli się nasi uczniowie z ósmoklasistami:

Średnia Polski: 25,99%

Średnia pomorskie: 25,33%

Średnia w SP Lokomotywa (7ab): 50,16%

Te spektakularne sukcesy bardzo nas cieszą, jednak zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy nasi uczniowie stają na podium w świetle jupiterów. Bardzo cieszymy się z procesu naszych podopiecznych, bo u każdego z nich widzimy postępy czy to na polu wychowawczym, czy w dziedzinie ulubionego przedmiotu. Wielką sprawą jest inicjatywa podejmowana przez uczniów. Mamy wśród nich takich, którzy regularnie odwiedzają nas i proponują organizację imprez, jak choćby zadbanie o Dzień Kobiet przez dziewczyny z 4a. Dziewczyny zadowolone z projektu zabierają się za zorganizowanie konkursów wiedzy – tym razem w klasach 0. Nauka „przeżyta” na własnej skórze jest emocjonująca, a więc skuteczna, więc za każdym razem umożliwiamy uczniom realizację pomysłów.

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADRY LOKOMOTYWY

Żeby Lokouczniowie uzyskiwali tak wspaniałe wyniki, a także poznawali swoje mocne strony i pracowali nad trudnościami kadra szkoły stale podnosi swoje kompetencje. W drugim semestrze przygotowujemy się do wprowadzenia standardów w obszarze oceniania i metod pracy.

Wielomodułowy kurs tutoringowy „Wychować człowieka mądrego” Tutorzy Lokomotywy – cały rok szkolny
Superwizje tutorskie prowadzone przez trenera Instytutu

Tutoringu Szkolnego

Zespół tutorów Lokomotywy – cały rok szkolny
Kurs „Podnoszenie efektywności osobistej” Zespół Lokomotywy
Przed nami:
Ocenianie kształtujące Przygotowanie do wprowadzenia standardu – Zespół Lokomotywy
Myślografia Przygotowanie do wprowadzenia standardu

– Zespół Lokomotywy

Wizyta studyjna w dwóch szkołach prowadzących tutoring Zespół Lokomotywy
Mediacje rówieśnicze Zespół Lokomotywy

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Jak zapewne Państwo zauważyli również przechodząc się po naszych korytarzach realizujemy w tym roku dwa prestiżowe projekty edukacyjne w ramach programu Erasmus+. Pierwszy z nich: CODE-E – ma na celu upowszechnienie i podniesienie umiejętności kodowania, jak również wypracowanie większej świadomości jego powszechności i potrzeby kształcenia myślenia algorytmicznego. Po zakończeniu projektu pozostaną także z nami doświadczenia, nowe umiejętności uczniów i nauczycieli, a także programy nauczania i rozwijania wiedzy i umiejętności związanych z programowaniem, myśleniem krytycznym, logicznym i algorytmicznym. Drugi: pod nazwą „Transport in the Past, Present and Future” – dotyczy ogólnie rozumianego transportu. Programy są okazją do wdrażania języka angielskiego interdyscyplinarnie na różnych zajęciach, a także współpracy z uczniami i nauczycielami tychże szkół. Ponadto w ramach programu chcemy upowszechniać ideę zrównoważonego transportu, ekologicznych form podróżowania, a co za tym idzie często rezygnowania z samochodu na rzecz transportu zbiorowego i chociażby rowerowego. Dlatego już dziś zachęcamy Państwa do organizowania i planowania udziału całej rodziny w metropolitalnej akcji pod nazwą “Rowerowy Maj”. Pierwsze informacje o programie otrzymali już Państwo drogą mailową, natomiast będziemy jeszcze Państwa informować o szczegółach akcji po kątem jej organizacji w naszej szkole. Warto już dziś przemyśleć trasy dojazdowe do szkoły i dokonać przeglądu “swoich kółek”. Czeka nas także wizyta uczniów z krajów partnerskich. I tu ponownie zachęcamy Państwa do ugoszczenia uczniów w swoich domach. Będzie to wspaniała lekcja kultury, empatii i otwartości dla Państwa dzieci.

BIAŁE SZKOŁY

W poprzednim liście pisaliśmy, iż jedną z form interdyscyplinarnego poszerzania wiedzy są nasze „Brązowe Szkoły”. Teraz więc kilka słów o BIAŁYCH SZKOŁACH.

Tegoroczne wyprawy z cyklu Białe Szkoły rozpoczęliśmy 15 stycznia 2017 r. zakończyliśmy 24.02.2018 r. Wzięły w nich udział wszystkie klasy szkoły, opiekowało się uczniami 19 nauczycieli, a to oznacza, że był to spory wysiłek organizacyjny dla społeczności szkolnej. Jednak wysiłek ten corocznie przynosi owoce, ponieważ nasi uczniowie podnoszą swoje umiejętności jazdy na nartach i snowboardzie, uczą się funkcjonowania poza domem czyli samodzielności, podnoszą kompetencje społeczne, uczą się przebywać w grupie, rozwiązywać konflikty, trenują konstruktywną komunikację i komunikację w ogóle (bo nasze szkoły są “bezsmartfonowe”), uczą się być uważni na potrzeby koleżanek i kolegów. Przede wszystkim ten czas daje przestrzeń do budowania więzi między uczniami, a także jest po prostu zabawą. Tak było i tym razem, dlatego przyszłoroczna Biała Szkoła to pewnik.

Widząc jakim nośnikiem wychowawczym są szkoły wyjazdowe rozpoczęliśmy prace nad organizacją Zielonych Szkół, które odbędą się już w maju i czerwcu.

INFORMATYKA I PROGRAMOWANIE W LOKOMOTYWIE

Przypominamy, iż nasza szkoła, jako jedna z niewielu w  Polsce wygrała międzynarodowy projekt Creation of Digital Environments for Education.

Szkoła jest wyposażona nie tylko w stanowiska komputerowe, ale i  LofiRoboty oraz minikomputery BBC Mictro: bit.

Dnia 26 lutego został ogłoszony  przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa konkurs „CMI – Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, w którym nasza Szkoła obowiązkowo weźmie udział. Konkurs ten został ogłoszony w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jego celem jest zainicjowanie powstania systemowych rozwiązań na rzecz wyłaniania wybitnie uzdolnionej informatycznie młodzieży w Polsce, pogłębiania jej wiedzy i umiejętności w zakresie algorytmiki oraz kodowania – będących kluczowymi dla profesjonalnych zastosowań cyfrowych przyszłości.

PROGRAM CERTYFIKOWANIA JĘZYK ANGIELSKI

Ostatnio chwaliliśmy się, iż Szkoła Lokomotywa stała się partnerem BRITISH COUNCIL, dzięki czemu możemy zapisywać na własne listy kandydatów na egzaminy Cambrigde (FCE,CAE, CPE, a także KET, PET oraz egzaminy dla najmłodszych). I mamy już pierwszego laureata!

Nasza nauczycielka – Pani Maria Kałużna, egzaminator ww. egzaminów, w ramach zajęć uczy grupę naszych uczniów przygotowujących się do egzaminu FCE. Proces pozyskiwania tytułu ośrodka egzaminacyjnego British Council jest w toku.

W ramach naszej współpracy będziemy także mieli dostęp do różnych form testowania próbnego, jak również okazje do rozwoju i stałego podnoszenia kompetencji naszych nauczycieli.

 DWUJĘZYCZNOŚĆ W LOKOMOTYWIE

Wykorzystywana w klasach młodszych metoda CLIL sprawia, iż możemy się pochwalić coraz lepszym poziomem nauczania języka angielskiego. W  bieżącym roku szkolnym wprowadziliśmy pilotażowo nauczanie historii, biologii i chemii w systemie dwujęzycznym. W jednej z klas 7 realizujemy nauczanie dwujęzyczne w języku angielskim.

Już 16 marca, nasza szkoła się zazieleni i wspólnie będziemy ćwiczyć umiejętności językowe w praktyce. W ramach obchodów dnia św. Patryka, organizujemy stoiska, na których będziemy mogli kupować smakołyki płacąc za nie zieloną walutą.

Oprócz codziennej pracy nad charakterem pamiętamy też o FORMACJI DUCHOWEJ I PATRIOTYCZNEJ.

Kiermasz Misyjny – 21. grudnia na terenie szkoły Siostry Misjonarki ze Wspólnoty Sług Ewangelii Miłosierdzia Bożego wystawiły rękodzieło z różnych egzotycznych krajów, w których prowadzą swoją działalność. Celem zbiórki było zebranie funduszy na dofinansowanie zakupu furgonetki dla ich misji na Filipinach. Dzięki hojności dzieci i rodziców udało się zebrać kwotę 1305 zł, która pomogła w zakupie wymarzonego vana – na początku marca Siostry przesłały podziękowanie i zdjęcie nowego samochodu (tablica korkowa naprzeciwko gabinetu Dyrektora)

W styczniu naszą Szkołę odwiedził p. Dominik Włoch, nasz były nauczyciel, który wybrał życie podróżnika lub pielgrzyma – jak sam o sobie mówi. Przeniósł nas na Madagaskar, by uwrażliwić nas na słabość i inność. Oprócz prezentacji i opowieści o Czerwonej Wyspie p. Dominik zbierał też pluszaki dla malgaskich dzieci oraz sprzedawał zabawki i zwierzątka wykonane przez lokalną ludność. Dzięki temu udało się zebrać środki na zakup kaszek i mleka oraz niezbędnych lekarstw dla niemowląt  z placówki prowadzonej przez siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi w wiosce Berevo.

W ramach przygotowań do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego w klasach pojawił się rysunek korony cierniowej oraz wydrukowane szablony liści i kwiatów. W ramach formacji: klasa ustala co jest jej największą trudnością, co może być „kolcem” w koronie Jezusa, który Go rani (np. brak wzajemnej pomocy, brak koleżeństwa). Następnie cała klasa wymyśla, w jaki sposób każdy może tę sytuację poprawić np. jesteśmy wobec siebie życzliwi, używamy słów: proszę, dziękuję, przepraszam. Każdy uczeń któremu uda się zrealizować w danym dniu postanowienie może skorzystać z szablonu kwiatków, liści lub sam coś wykonać i przykleja ów kwiat lub liść na koronie cierniowej (jedna sztuka to jeden uczynek).

Na zakończenie Wielkiego Postu cieszymy się z naszego zaangażowania. Staliśmy się lepszymi kolegami, lepszymi ludźmi …

Dnia 1 marca reprezentacja naszej Szkoły brała udział w miejskich obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Fotorelacja jest dostępna na naszej stronie internetowej.

Skorzystaliśmy też z naszego filmu o Ince, który przygotowaliśmy w ramach Gali Bohaterów 2017 (www.galabohaterow.pl )

LOKOMOTYWA – sportowo

Jest nam niezmiernie miło i jesteśmy dumni, że możemy powiedzieć, iż I Mistrzostwa Lokomotywy w Pływaniu okazały się sukcesem. Dziękujemy Alice Swim oraz UKS Lokomotywa za współorganizację zawodów. Zawodnicy naszego UKSu spisali się wzorowo, jako sędziowie i współorganizatorzy zawodów.

Jest to przede wszystkim sukces pedagogiczny, ponieważ dzieci biorąc udział w zdrowej ze wszech stron rywalizacji wygrały najpierw z samym sobą, angażując wszystkie siły i pokonując swoje słabości, a przy tym doskonale się bawiąc.

LOKOMOTYWA – budujemy boisko  

W tym miejscu mamy wielką przyjemność przypomnieć Państwu, iż rozpoczęliśmy proces BUDOWY NOWEGO WIELOFUNKCYJNE BOISKA I PLACU ZABAW O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI OKOŁO 1000 M2!

Aktualnie jesteśmy w trakcie projektowania i uzyskiwania stosownych pozwoleń od Urzędu Miasta Sopot. Tak więc przed nami ogromna inwestycja! W ramach przedsięwzięcia zaplanowane jest wydzielenie następujących stref:

Boisko wielofunkcyjne (nawierzchnia: poliuretan) Wyposażenie obejmuje: dwie bramki do piłki ręcznej/nożnej,  dwa słupki do koszykówki, dwa słupki do siatkówki.
Plac Zabaw (nawierzchnia: piasek drobny) Podzielony na dwie części: plac zabaw wykonany z myślą o młodszych dzieciach i parkur.
Ogródek / klasa na świeżym powietrzu (nawierzchnia: trawa) Wyposażenie obejmuje:  ławki, stoliki, itp.

JESZCZE RAZ PROSIMY WIĘC PAŃSTWA O POMOC I ZAANGAŻOWANIE poprzez

– przekazanie na rzecz TE Lokomotywa 1% Waszego podatku (Numer KRS 0000334537).

(w tym roku wszystkie środki przekazujemy na ten cel)

–  darowizny celowe (wszystkie przekazywane TE Lokomotywa darowizny, podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania).

– zaangażowanie osobiste w poszczególny etapy budowania.

Bardzo dziękujemy wszystkim już zaangażowanym Rodzicom, na czele z Biurem Projektowym p. Adama Kościechy. Wierzymy głęboko, że będzie nas więcej!

Dziękujemy także w imieniu beneficjentów nowego boiska – czyli Państwa dzieci.

LOKOMOTYWA – integracja: rodzina i szkoła

Jak co roku, w grudniu odbył się w szkole Kiermasz Świąteczny. Był to czas adwentowej integracji, obejrzenia dziecięcych występów artystycznych i angażowania się w dzieło dobroczynne wspierania Funduszu Stypendialnego. Służyła temu licytacja klasowych prac dzieci, udział w loterii oraz zakup rękodzieła dzieci. W trakcie kiermaszu zebraliśmy kwotę 8741,14 zł – serdecznie dziękujemy za Państwa hojność!

Współpracując od lat z Uniwersytetem Gdańskim zostaliśmy zaproszeni do udziału w konkursie „MOJA (NIE)ZWYKŁA RODZINA NIETRADYCYJNIE O TRADYCJACH. Nasze Rodziny są rzeczywiście niezwykłe, co wiele razy Państwo pokazaliście. Stąd też gorąco zachęcamy, abyście opisali Państwo swoje zwyczaje i tradycje rodzinne, a przy okazji zainspirowali innych, że można pięknie spędzać czas RAZEM. Szczegóły: http://www.psychologiarodziny.ug.edu.pl/?page_id=632

LOKOMOTYWA – wiedza dla rodziców

Nieustannie i gorąco zachęcamy do poszerzania swej wiedzy w zakresie naszych kompetencji rodzicielskich i wychowawczych.  Początek roku, czyli 8 stycznia – rozpoczęliśmy szkoleniem/warsztatem Pani Magdy Sadowskiej – Pawlak: Jak się porozumieć, gdy inna chemia?

Natomiast już za miesiąc będziemy gościć w naszej Szkole Państwo Monikę i Marcina Gajdów. Ostatnio widzieliśmy się z nimi 23.01.2016 r. RODZICE NASTOLATKÓW W AKCJI, i już wtedy negocjowaliśmy kolejny termin. Tak więc trzeba na nich długo czekać…. Proszę zapiszcie sobie w kalendarzach:

14 kwietnia 2018 r. MONIKA i MARCIN GAJDOWIE – temat: „Wzmacnianie tożsamości dziecka”

LOKOMOTYWA – rekrutacja

Rekrutacja do naszych placówek już wystartowała. I zdaje się, że pobiliśmy własny rekord!

Mamy już zamkniętą grupę 3 latków i ostatnie miejsca do zerówek i pierwszych klas.

W tym miejscu jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy naszej Kadrze – za ich cudowną pracę oraz Wam Rodzicom – bo to Wasza rekomendacja jest naszą najlepszą reklamą.

Dziękując za uwagę życzymy wszystkim Rodzicom i Uczniom kolejnych miesięcy owocnej pracy i dobrego czasu Wielkiego Postu!

Zespół Lokomotywy: Dyrekcja, Kadra i Zarząd

 

 

 

Lokomotywa - Przedszkole i szkoła
AktualnościList od Dyrekcji – działalność Szkoły Podstawowej – 2 kwartał 2018