Program edukacyjny

Przedszkole

PROGRAM EDUKACYJNY

Edukacja w Lokomotywie to przede wszystkim przygoda i dobra zabawa. Poprzez nią dzieci uczą się myśleć, tworzyć, planować, działać i współpracować.

W naszym przedszkolu:

 • jest bardzo mało typowych zabawek, a mimo to dzieci zaczynają i kończą swój dzień zabawą, poprzez którą od najmłodszych lat uczą się czytać, liczyć i nabywają praktyczne umiejętności.
 • każda ściana zachęca i stymuluje do nauki.
 • każda chwila wykorzystywana jest na zdobywanie umiejętności i poznawanie świata.

Aby w przyszłości nauka była pasją, już dzisiaj nasze dzieci czerpią z niej wiele radości.

Obszary edukacyjne realizowane w programie Lokomotywy:

Edukacja humanistyczna

Odbywa się poprzez czytanie książek, słuchanie audycji literackich i uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych, naukę wierszy, przysłów, zagadek. Dzieci poznają także historię Polski, Europy i świata. Bawią się również słowem metodą bitów inteligencji oraz codzienne zabawy logopedyczne. Staramy się, aby nasi wychowankowie już od najmłodszych lat mieli bliski kontakt z literaturą. Dużo czytamy, rozmaimy o książkach, bajkach. Stwarzamy sytuacje m.in. przez częste uczęszczanie do pobliskiej biblioteki, aby dzieci same sięgały do bogatego księgozbioru.

Edukacja matematyczna

Jest bardzo ważnym obszarem działania w Lokomotywie. Dzieci bawią się cyframi, liczbami, kształtami, konstruują, modelują, kodują, układają tangramy, puzzle. Wprowadziliśmy bity matematyczne i monografię liczb, a do zabawy wykorzystujemy drewniane klocki, słomki, klamerki, pudełka itp.

Edukacja ekologiczno-przyrodnicza

Rozbudza potrzeby poznawcze dzieci, zwraca ich uwagę na różnorodność otaczającego świata. Podejmujemy wiele zadań, aby zainteresować dzieci otaczającym nas światem: bezpośredni kontakt z przyrodą połączony z obserwacją zjawisk przyrodniczych podczas spacerów i wycieczek, doświadczenia i eksperymenty, organizowanie w salach kącików przyrody, budzenie wrażliwości ekologicznej. Poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z przyrodą i jej zjawiskami, dziecko może oglądać przyrodę, szukać, zbierać, porządkować eksponaty, badać zjawiska zachodzące w przyrodzie i eksperymentować.

Edukacja ruchowa

Codzienny blok psychoruchowy z zestawem odpowiednio dobranych ćwiczeń stymuluje pracę ciała i mózgu. W naszej sali gimnastycznej dzieci wspinają się na drabinki, robią przewroty, raczkują, pełzają, turlają się i skaczą. Każdego dnia bawią się na świeżym powietrzu, a wiosną i latem chodzą na plażę.

Edukacja muzyczna

Słuchanie muzyki klasycznej rozwija pamięć, inteligencję, poprawia koncentrację i pamięć. Zajęcia umuzykalniające i audycje muzyczne odbywają się codziennie, a rytmiczne dwa razy w tygodniu. Dzieci grają na instrumentach, uczą ok. 50 piosenek w ciągu roku, a dla chętnych w poniedziałki zorganizowaliśmy kurs tańca towarzyskiego.

Edukacja artystyczna

Dzieci poznają dzieła sztuki wybitnych malarzy, rzeźbiarzy, uczestniczą w warsztatach plastycznych, codziennie malują, rysują, wyklejają lub wycinają. Przedszkolaki często wykonują dla siebie stroje, a następnie przebierają się w nie, wcielając w różne postacie z bajek i nie tylko. Podstawą zajęć plastycznych jest radość jaką sprawia dziecku oglądanie, dotykanie, manipulowanie. Umożliwiają mu one okazywanie uczuć, wyrażanie swojej osobowości. Tworząc różnorodne prace dziecko rozwija własną wyobraźnię.

Edukacja lingwistyczna

Prawie codziennie o stałej porze miss Mariola przez 30 minut bawi się z dziećmi śpiewając piosenki, ucząc wierszyki, rysując. Wykorzystujemy na zajęciach bity inteligencji, a na ścianach polskie wyrazy mają swoje angielskie odpowiedniki. Dla pięciolatków wprowadziliśmy dodatkowo naukę j. hiszpańskiego (2 x w tygodniu).

Edukacja zdrowotna

W ramach profilaktyki zdrowotnej uczymy dzieci jak dbać o zdrowie poprzez zapewnienie aktywnego pobytu na świeżym powietrzu, organizowanie aktywności ruchowej z wykorzystaniem sprzętu gimnastycznego, kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych, propagowanie zdrowego stylu życia.

BIEŻĄCA OBSERWACJA DZIECKA

Nauczyciele prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Należy w tym miejscu podkreślić, że obserwacja pedagogiczna w przedszkolu dotyczy wszystkich dzieci w wieku 3-5 lat, a tylko w odniesieniu do 5, 6-latków dokonujemy oceny gotowości szkolnej. Takie podejście pozwala na wczesne rozpoznanie potencjalnych trudności w uczeniu się, problemów wychowawczych czy predyspozycji oraz zdolności twórczych dziecka, a co za tym idzie – określenie jego mocnych i słabych stron oraz opracowanie zindywidualizowanych programów stymulujących stosownie do potencjału rozwojowego dziecka. Nauczyciele współdziałają poprzez pracę w zespołach planujących i organizujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie przedszkola.

WYKORZYSTYWANE PROGRAMY NAUCZANIA

Codzienne zajęcia dydaktyczne prowadzimy na podstawie różnych metod rozwijanych we współczesnej pedagogice i psychologi, m.in.:

 • Zatwierdzonych programów wychowania przedszkolnego
 • bitów inteligencji Glenna Domana
 • „Dziecięcej matematyki” prof. Gruszczyk –Kolczyńskiej
 • „Metody Dobrego Startu” prof. Marty Bogdanowicz
 • „Kocham czytać” prof. Jagody Cieszyńskiej
 • metody Klanzy
 • Edukacja przez Ruch Doroty Dziamskiej
 • Metody „Ruchu Rozwijającego” Weroniki Sherborne
 • Zabaw fundamentalnych
 • Edukacja matematyczna w wykorzystaniem metod Marii Montessori.
 • Dzieci już w najmłodszej grupie poznają sylaby, co pozwala na realizowanie metody symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania.
Lokomotywa - Przedszkole i szkoła
O nasProgram edukacyjny