RODO
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO), INFORMUJEMY:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Edukacyjne Lokomotywa, ul. Obrońców Westerplatte 17/1, 81-706 Sopot, NIP: 586-224-25-77, KRS:0000334537. Z Administratorem można się kontaktować poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: administrator@lokomotywa.edu.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Obrońców Westerplatte 17/1, 81-706 Sopot.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj.:
  • rekrutacji,
  •  komunikacji w sprawach przedszkolnych, szkolnych oraz wydarzeń organizowanych przez TE Lokomotywa
  • administracyjnych
  • systemów informatycznych Saldo24 oraz Librus Synergia
 1. W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz TE Lokomotywa, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych (Saldo24 oraz Librus Synergia) oraz firmy ubezpieczeniowe, w zakresie wybranych przez Państwa usług i produktów.
 2. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania Państwa danych osobowych,
  • usunięcia Państwa danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • przenoszenia Państwa danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: administrator@lokomotywa.edu.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Obrońców Westerplatte 17/1, 81-706 Sopot.

 1. Państwa dane osobowe przechowywane są jedynie tak długo jak to jest niezbędne, tj.:
  • do momentu wycofania zgody,
  • do momentu wygaśnięcia/rozwiązania umowy – z zastrzeżeniem dozwolonego dalszego przetwarzania na podstawie przepisu prawa np. cele rozliczeniowe, przedawnienie roszczeń, cele statystyczne
  • do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu

Informujemy również, że:

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Lokomotywa - Przedszkole i szkoła
O nasRODO