O nas

Jesteśmy RAZEM po to, aby KAŻDY – a więc nasi uczniowie, ich rodzice, nauczyciele – ubogacając siebie nawzajem, codziennie stawał się lepszym człowiekiem.

MISJA SZKOŁY:  ABYM ODSZEDŁ STĄD LEPSZY – UT EXEAM MELIOR

Główny cel:  Stworzenie warunków do samorozwoju

Stowarzyszenie „Towarzystwo Edukacyjne LOKOMOTYWA” powstało z inicjatywy kilku małżeństw, którzy postanowili – dla swoich dzieci – stworzyć przedszkole, które będzie przedłużeniem ich domu i wyznawanych tam wartości. Inspiracją były więc:  najlepsza edukacja i staranne wychowanie – w duchu pracowitości, odpowiedzialności, wolności. Wszystko to, by w przyszłości umieli budować i dokonywać dobrych zmian w swoim otoczeniu, pracy, społeczeństwie – w duchu służby i miłości.

I tak się stało… W roku 2006 powstało Niepubliczne Przedszkole „Lokomotywa” z grupką … 8 dzieci… Wkrótce okazało się, iż edukacja oparta na personalizmie, w duchu wartości katolickich jest wartością dla wielu rodzin, które wciąż dołączają do naszej Lokomotywy. Co nas łączy? Pragnienie pełnego rozwoju dziecka – to mianownik łączący różne rodziny i środowiska.

Rok 2018 – przedszkole i szkoła liczy sobie ponad 250 dzieci, a rekrutacja jest wciąż otwarta…

CO JEST NASZYM SUKCESEM?

WYCHOWANIE

  • indywidualny opiekun (tutor), który obserwuje rozwój ucznia, konsultuje proces edukacyjno-wychowawczy z innymi nauczycielami i wspólnie z rodzicami buduje indywidualny plan rozwoju
  • pogłębianie relacji z Bogiem: formacja duchowa i odwoływanie się do zasad moralnych
  • patriotyczne i obywatelskie postawy – autorski program historii od I klasy, działalność dobroczynna i charytatywna
  • budowanie wspólnego środowiska rodzin – wyjazdy, spotkania, współpraca

Edukacja

  • edukacja oparta na  klasycznych  i nowoczesnych metodach kształcenia
  • rozszerzony  program nauczania języków obcych (j. angielski i j. hiszpański)
  • program kształcenia uczniów uzdolnionych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • programy odkrywania talentów

Nasze placówki

Przedszkole Sopot

ul. Obr. Westerplatte 17
ul. Jana z Kolna 35

 

szkoła

Sopot

ul. JANA Z KOLNA 35

Nowe

Przedszkole

Gdynia

ul. Strzelców 28

Rekrutacja trwa. Zapraszamy!

FORMACJA DUCHOWA

W placówkach Towarzystwa Edukacyjnego Lokomotywa nauczanie religii i wychowanie odbywają się zgodnie z podstawowymi zasadami doktryny katolickiej. Formacja duchowa w szkole Lokomotywa jest bardzo ważnym aspektem kształtowania OSOBY. Dla wierzących rodziców jest to najważniejsza kwestia, dlatego szkoła stwarza swoim podopiecznym takie warunki, aby mogli poznać zasady wiary i pogłębić swoją relację z Bogiem.

Cele te realizujemy poprzez praktykowanie codziennej modlitwy, uczestniczenie w katechezie oraz sakramentach podczas ważnych okresów liturgicznych Kościoła, uczestniczenie we Mszy Św. na początek i na koniec roku szkolnego, w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych, codzienne formowanie sumienia, odwoływanie się do zasad moralnych i duchowych. Nie można narzucić wiary nikomu, dlatego przede wszystkim wspieramy uczniów w kształtowaniu cnót i rozwijaniu intelektu, dzięki którym mogą w wolności wybierać i czynić dobro.

W wychowaniu religijnym bardzo ważna jest postawa wychowawców, świadectwo ich życia, szacunek, otwartość i autentyczność.

Opiekunem Duchowym Szkoły i Przedszkola Lokomotywa jest Ojciec Bertold Dąbkowski, OCD – karmelita bosy, rekolekcjonista, spowiednik i przyjaciel Lokomotywy. O. Bertold przygotowuje dzieci i ich rodziców do Pierwszej Komunii św., przewodniczy liturgii na rozpoczęcie oraz na zakończenie roku szkolnego.

Uwaga – w każdy pierwszy wtorek miesiąca o. Bertold odprawia Mszę św. w intencji dzieci, rodziców oraz kadry nauczycielskiej Lokomotywy. Zapraszamy – Klasztor Karmelitów Bosych, ul. Bartosza Głowackiego 3, Sopot

O. Bertold służy również radą i posługą duszpasterską kadrze i rodzicom.

W budynku naszej Szkoły cyklicznie odbywają się:

Lokomotywa - Przedszkole i szkoła
O nas