Program wychowawczy

Przedszkole

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Najważniejsze jest wychowanie i to od niego zależy w dużej mierze skuteczność nauczania. Nasze działania zmierzają do tego, aby każdy osiągał najwyższy rozwój swoich możliwości i zdolności, a w przyszłości uzyskał dojrzałość oraz umiejętności konieczne do podejmowania decyzji w sposób wolny i odpowiedzialny.

WOLA – CHARAKTER – UMIEJĘTNOŚCI

Każde dziecko rozwija się we właściwy dla siebie sposób. Trzylatek różni się do pięciolatka, chłopiec różni się od dziewczynki, jedno dziecko różni się od drugiego. Dlatego każde dziecko potrzebuje indywidualnego podejścia i bezwarunkowej akceptacji. W Lokomotywie przykładamy ogromną wagę do kształtowania woli dziecka, jego charakteru i umiejętności. Cele te realizujemy poprzez:

rozwój charakteru (porządek, męstwo, posłuszeństwo, prawdomówność, wytrwałość, pracowitość...)

ZADANIA KSZTAŁTUJĄCE WOLĘ są niezbędnym elementem kształtowania charakteru dziecka jest stworzenie odpowiednich warunków i przestrzeni wspomagającej rozwój woli. Praca nad własnym charakterem to przede wszystkim aktywne uczestniczenie w zajęciach, umiejętność czekania, wysiłek fizyczny, porządkowanie swojej sali i miejsca pracy, pokonywanie swojego lenistwa, mówienie prawdy, przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie, pomaganie kolegom i koleżankom w trudnych chwilach. Na każdy miesiąc rodzice otrzymują program, w którym określone są nawyki nad którymi pracują dzieci, zadania wychowawcze z zakresu autonomii, socjalizacji i pracy, zalecenia i wskazówki do pracy w domu. Przedstawiamy kilka dodatkowych narzędzi, które wykorzystujemy w przedszkolu pracując nad kształtowaniem charakteru dziecka: 1) Zasady postępowania wiszące w widocznym miejscu. 2) Pogadanki na temat kształtowania charakteru. 3) Czytanie książek z ciekawymi historiami. 4) Zachęcanie dzieci do uczestnictwa w wolontariacie (np. kiermasz dobroczynny). 5) Indywidualny dzienniczek zadań dla każdego dziecka.)

nauka odpowiedzialności (za swoje decyzje i wybory, za siebie i innych)

NAUCZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, świadomość własnych obowiązków, dobrowolne ich przyjmowanie i wypełnianie najlepiej jak potrafimy – to właśnie działanie w sposób odpowiedzialny. W sferze podejmowania decyzji: 1) Zachęcamy dziecko do dokonywania wyborów (im starsze dziecko tym, obszar decyzji powinien się zwiększać). 2) Stwarzamy możliwości do podejmowania decyzji. 3) Dajemy dziecku prawo do popełniania błędów (dziecko ma prawo popełnić błąd, a my uczmy je powstawać i pokazujmy co można poprawić, nie obarczajmy je poczuciem winy, nie paraliżujmy aktywności lękiem przed popełnieniem błędu).

wyrażanie swoich uczuć (bo nie ma złych uczuć).

UCZUCIA I POSTAWY PROSPOŁECZNE We wszystkich obszarach życia spotykamy się z różnymi uczuciami dziecka, ze współczuciem, smutkiem, złością, niechęcią, gniewem, radością. Nie ma złych uczuć, dlatego uczymy nasze dzieci świadomego przeżywania różnych stanów emocjonalnych, pokazujemy im jak mogą sobie z nimi radzić. Bardzo ważnym elementem kształtowania postaw prospołecznych u dzieci są zadania, które umożliwiają naukę współżycia w grupie oraz służenia pomocą innym. Są nimi przykładowo: wzajemna pomoc, troska o miłe przyjęcie nowych kolegów i koleżanek, dbanie o miłą atmosferę, dobre relacje, troska o dostrzeganie potrzeb innych dzieci.

formacja duchowa (w oparciu o prawdy wiary katolickiej)

W placówkach Towarzystwa Edukacyjnego Lokomotywa nauczanie religii i wychowanie odbywają się zgodnie z podstawowymi zasadami doktryny katolickiej.
Formacja duchowa w Przedszkolu „Lokomotywa” jest bardzo ważnym aspektem kształtowania OSOBY.

Lokomotywa - Przedszkole i szkoła
O nasProgram wychowawczy