Przedszkole

„Lokomotywa” jest inicjatywą edukacyjno-wychowawczą rodziców i pedagogów, która istnieje od 2006 r. Przedszkole zostało założone przez rodziców i dla rodziców. Dlaczego?
Okres przedszkolny to okres szczególnego rozwoju dziecka. Już nigdy nie będzie ono w stanie nauczyć się tak dużo i w takim szybkim tempie.
Intensywność stymulacji jakiej poddawane jest w pierwszych latach życia dziecko wpływa zarówno na poziom jego rozwoju intelektualnego, jak i umiejętności nawiązywania relacji społecznych i koleżeńskich. Zatem to w jaki sposób spędzi godziny poza domem w dużej mierze warunkuje jakim będzie człowiekiem.

Zgodnie z przysłowiem „czym skorupka za młodu nasiąknie…” ten czas jest więc ogromną inwestycją w przyszłość naszych dzieci. Tak więc zdając sobie sprawę z ogromu tej odpowiedzialności powołaliśmy do życia projekt „Lokomotywa”.

CO WYRÓŻNIA LOKOMOTYWĘ?

Wielu rodziców stawia swoim dzieciom wysokie cele edukacyjne i bardzo dobrze! Musimy jednak pamiętać, iż osiąganie dobrych wyników dydaktycznych jest konsekwencją dobrze realizowanego programu wychowawczego. Dlatego więc „Lokomotywa” „wychowuje” swoich małych podopiecznych i zwraca taką samą uwagę na kształtowanie nawyków, systemu wartości i postaw, jak i wszechstronną edukację.
NASZE PODSTAWOWE ZADANIE – INTEGRALNY ROZWÓJ DZIECKA w jego sferze fizycznej, umysłowej, emocjonalnej, społecznej i duchowej. Stawiamy na ścisłą współpracę nauczycieli i rodziców.

NASZE FILARY

WYCHOWANIE

 • indywidualny opiekun (tutor), który bardzo dokładnie codziennie przygląda się dziecku, towarzyszy w rozwijaniu jego mocnych stron i talentów, wyznacza obszary rozwoju, wspomaga w wychowaniu (jedność celów i metod: dom-przedszkole)
 • kształtowanie charakteru poprzez ćwiczenie dobrych postaw (uporządkowanie, pracowitość, hojność, odpowiedzialność, pobożność i radość) i nawyków (miesięczne karty pracy)
 • naturalne pogłębianie relacji z Bogiem poprzez codzienną modlitwę i odwoływanie się do zasad moralnych
 • budowanie wspólnego środowiska rodzin (wyjazdy, spotkania, współpraca) 

Edukacja

nauka przez twórczą zabawę:
 • zajęcia lingwistyczne (3 razy w tygodniu j. angielski + 1 raz w tygodniu j. hiszpański -5-latki),
 • zajęcia humanistyczno-plastyczno-artystyczne,
 • zajęcia matematyczno-logiczno – przyrodnicze, badawcze, kodowanie na dywanie,
 • zajęcia umuzykalniające,
 • zajęcia psychoruchowe
oferta dodatkowa – szachy, taniec
bieżąca informacja na temat dziecka + spotkania z opiekunem i realizacja wspólnie ustalonego planu rozwoju
edukacja rodziców – oferta szkoleń i wykładów dla rodziców, opieka psychologa, wspierających proces wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Najważniejsze jest wychowanie i to od niego zależy w dużej mierze skuteczność nauczania. Nasze działania zmierzają do tego, aby każdy osiągał najwyższy rozwój swoich możliwości i zdolności, a w przyszłości uzyskał dojrzałość oraz umiejętności konieczne do podejmowania decyzji w sposób wolny i odpowiedzialny.

WOLA – CHARAKTER – UMIEJĘTNOŚCI

Każde dziecko rozwija się we właściwy dla siebie sposób. Trzylatek różni się do pięciolatka, chłopiec różni się od dziewczynki, jedno dziecko różni się od drugiego. Dlatego każde dziecko potrzebuje indywidualnego podejścia i bezwarunkowej akceptacji. W Lokomotywie przykładamy ogromną wagę do kształtowania woli dziecka, jego charakteru i umiejętności. Cele te realizujemy poprzez:

rozwój charakteru (porządek, męstwo, posłuszeństwo, prawdomówność, wytrwałość, pracowitość...)

ZADANIA KSZTAŁTUJĄCE WOLĘ są niezbędnym elementem kształtowania charakteru dziecka jest stworzenie odpowiednich warunków i przestrzeni wspomagającej rozwój woli. Praca nad własnym charakterem to przede wszystkim aktywne uczestniczenie w zajęciach, umiejętność czekania, wysiłek fizyczny, porządkowanie swojej sali i miejsca pracy, pokonywanie swojego lenistwa, mówienie prawdy, przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie, pomaganie kolegom i koleżankom w trudnych chwilach. Na każdy miesiąc rodzice otrzymują program, w którym określone są nawyki nad którymi pracują dzieci, zadania wychowawcze z zakresu autonomii, socjalizacji i pracy, zalecenia i wskazówki do pracy w domu. Przedstawiamy kilka dodatkowych narzędzi, które wykorzystujemy w przedszkolu pracując nad kształtowaniem charakteru dziecka: 1) Zasady postępowania wiszące w widocznym miejscu. 2) Pogadanki na temat kształtowania charakteru. 3) Czytanie książek z ciekawymi historiami. 4) Zachęcanie dzieci do uczestnictwa w wolontariacie (np. kiermasz dobroczynny). 5) Indywidualny dzienniczek zadań dla każdego dziecka.)

nauka odpowiedzialności (za swoje decyzje i wybory, za siebie i innych)

NAUCZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, świadomość własnych obowiązków, dobrowolne ich przyjmowanie i wypełnianie najlepiej jak potrafimy – to właśnie działanie w sposób odpowiedzialny. W sferze podejmowania decyzji: 1) Zachęcamy dziecko do dokonywania wyborów (im starsze dziecko tym, obszar decyzji powinien się zwiększać). 2) Stwarzamy możliwości do podejmowania decyzji. 3) Dajemy dziecku prawo do popełniania błędów (dziecko ma prawo popełnić błąd, a my uczmy je powstawać i pokazujmy co można poprawić, nie obarczajmy je poczuciem winy, nie paraliżujmy aktywności lękiem przed popełnieniem błędu).

wyrażanie swoich uczuć (bo nie ma złych uczuć).

UCZUCIA I POSTAWY PROSPOŁECZNE We wszystkich obszarach życia spotykamy się z różnymi uczuciami dziecka, ze współczuciem, smutkiem, złością, niechęcią, gniewem, radością. Nie ma złych uczuć, dlatego uczymy nasze dzieci świadomego przeżywania różnych stanów emocjonalnych, pokazujemy im jak mogą sobie z nimi radzić. Bardzo ważnym elementem kształtowania postaw prospołecznych u dzieci są zadania, które umożliwiają naukę współżycia w grupie oraz służenia pomocą innym. Są nimi przykładowo: wzajemna pomoc, troska o miłe przyjęcie nowych kolegów i koleżanek, dbanie o miłą atmosferę, dobre relacje, troska o dostrzeganie potrzeb innych dzieci.

formacja duchowa (w oparciu o prawdy wiary katolickiej)

W placówkach Towarzystwa Edukacyjnego Lokomotywa nauczanie religii i wychowanie odbywają się zgodnie z podstawowymi zasadami doktryny katolickiej.
Formacja duchowa w Przedszkolu „Lokomotywa” jest bardzo ważnym aspektem kształtowania OSOBY.

PROGRAM EDUKACYJNY

Edukacja w Lokomotywie to przede wszystkim przygoda i dobra zabawa. Poprzez nią dzieci uczą się myśleć, tworzyć, planować, działać i współpracować.

W naszym przedszkolu:

 • jest bardzo mało typowych zabawek, a mimo to dzieci zaczynają i kończą swój dzień zabawą, poprzez którą od najmłodszych lat uczą się czytać, liczyć i nabywają praktyczne umiejętności.
 • każda ściana zachęca i stymuluje do nauki.
 • każda chwila wykorzystywana jest na zdobywanie umiejętności i poznawanie świata.

Aby w przyszłości nauka była pasją, już dzisiaj nasze dzieci czerpią z niej wiele radości.

Obszary edukacyjne realizowane w programie Lokomotywy:

Edukacja humanistyczna

Odbywa się poprzez czytanie książek, słuchanie audycji literackich i uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych, naukę wierszy, przysłów, zagadek. Dzieci poznają także historię Polski, Europy i świata. Bawią się również słowem metodą bitów inteligencji oraz codzienne zabawy logopedyczne. Staramy się, aby nasi wychowankowie już od najmłodszych lat mieli bliski kontakt z literaturą. Dużo czytamy, rozmaimy o książkach, bajkach. Stwarzamy sytuacje m.in. przez częste uczęszczanie do pobliskiej biblioteki, aby dzieci same sięgały do bogatego księgozbioru.

Edukacja matematyczna

Jest bardzo ważnym obszarem działania w Lokomotywie. Dzieci bawią się cyframi, liczbami, kształtami, konstruują, modelują, kodują, układają tangramy, puzzle. Wprowadziliśmy bity matematyczne i monografię liczb, a do zabawy wykorzystujemy drewniane klocki, słomki, klamerki, pudełka itp.

Edukacja ekologiczno-przyrodnicza

Rozbudza potrzeby poznawcze dzieci, zwraca ich uwagę na różnorodność otaczającego świata. Podejmujemy wiele zadań, aby zainteresować dzieci otaczającym nas światem: bezpośredni kontakt z przyrodą połączony z obserwacją zjawisk przyrodniczych podczas spacerów i wycieczek, doświadczenia i eksperymenty, organizowanie w salach kącików przyrody, budzenie wrażliwości ekologicznej. Poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z przyrodą i jej zjawiskami, dziecko może oglądać przyrodę, szukać, zbierać, porządkować eksponaty, badać zjawiska zachodzące w przyrodzie i eksperymentować.

Edukacja ruchowa

Codzienny blok psychoruchowy z zestawem odpowiednio dobranych ćwiczeń stymuluje pracę ciała i mózgu. W naszej sali gimnastycznej dzieci wspinają się na drabinki, robią przewroty, raczkują, pełzają, turlają się i skaczą. Każdego dnia bawią się na świeżym powietrzu, a wiosną i latem chodzą na plażę.

Edukacja muzyczna

Słuchanie muzyki klasycznej rozwija pamięć, inteligencję, poprawia koncentrację i pamięć. Zajęcia umuzykalniające i audycje muzyczne odbywają się codziennie, a rytmiczne dwa razy w tygodniu. Dzieci grają na instrumentach, uczą ok. 50 piosenek w ciągu roku, a dla chętnych w poniedziałki zorganizowaliśmy kurs tańca towarzyskiego.

Edukacja artystyczna

Dzieci poznają dzieła sztuki wybitnych malarzy, rzeźbiarzy, uczestniczą w warsztatach plastycznych, codziennie malują, rysują, wyklejają lub wycinają. Przedszkolaki często wykonują dla siebie stroje, a następnie przebierają się w nie, wcielając w różne postacie z bajek i nie tylko. Podstawą zajęć plastycznych jest radość jaką sprawia dziecku oglądanie, dotykanie, manipulowanie. Umożliwiają mu one okazywanie uczuć, wyrażanie swojej osobowości. Tworząc różnorodne prace dziecko rozwija własną wyobraźnię.

Edukacja lingwistyczna

Prawie codziennie o stałej porze miss Mariola przez 30 minut bawi się z dziećmi śpiewając piosenki, ucząc wierszyki, rysując. Wykorzystujemy na zajęciach bity inteligencji, a na ścianach polskie wyrazy mają swoje angielskie odpowiedniki. Dla pięciolatków wprowadziliśmy dodatkowo naukę j. hiszpańskiego (2 x w tygodniu).

Edukacja zdrowotna

W ramach profilaktyki zdrowotnej uczymy dzieci jak dbać o zdrowie poprzez zapewnienie aktywnego pobytu na świeżym powietrzu, organizowanie aktywności ruchowej z wykorzystaniem sprzętu gimnastycznego, kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych, propagowanie zdrowego stylu życia.

BIEŻĄCA OBSERWACJA DZIECKA

Nauczyciele prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Należy w tym miejscu podkreślić, że obserwacja pedagogiczna w przedszkolu dotyczy wszystkich dzieci w wieku 3-5 lat, a tylko w odniesieniu do 5, 6-latków dokonujemy oceny gotowości szkolnej. Takie podejście pozwala na wczesne rozpoznanie potencjalnych trudności w uczeniu się, problemów wychowawczych czy predyspozycji oraz zdolności twórczych dziecka, a co za tym idzie – określenie jego mocnych i słabych stron oraz opracowanie zindywidualizowanych programów stymulujących stosownie do potencjału rozwojowego dziecka. Nauczyciele współdziałają poprzez pracę w zespołach planujących i organizujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie przedszkola.

WYKORZYSTYWANE PROGRAMY NAUCZANIA

Codzienne zajęcia dydaktyczne prowadzimy na podstawie różnych metod rozwijanych we współczesnej pedagogice i psychologi, m.in.:

 • Zatwierdzonych programów wychowania przedszkolnego
 • bitów inteligencji Glenna Domana
 • „Dziecięcej matematyki” prof. Gruszczyk –Kolczyńskiej
 • „Metody Dobrego Startu” prof. Marty Bogdanowicz
 • „Kocham czytać” prof. Jagody Cieszyńskiej
 • metody Klanzy
 • Edukacja przez Ruch Doroty Dziamskiej
 • Metody „Ruchu Rozwijającego” Weroniki Sherborne
 • Zabaw fundamentalnych
 • Edukacja matematyczna w wykorzystaniem metod Marii Montessori.
 • Dzieci już w najmłodszej grupie poznają sylaby, co pozwala na realizowanie metody symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania.

TUTORING – PROGRAM KU DOBRU DZIECKA

Rodzice powinni znać potrzeby dziecka, rozpoznawać szanse i rozwiązywać problemy, wiedzieć jak dbać o jego wszechstronny rozwój.

W przedszkolu każde dziecko ma swojego opiekuna – tutora, który towarzyszy mu w rozwoju i wspiera rodziców w wypełnianiu ich rodzicielskiego powołania. Celem zainteresowania opiekuna jest cała osoba dziecka, a główna praca skupia się na rozwoju charakteru dziecka, jego potencjału intelektualnego i umiejętności.

PLAN DZIAŁANIA DLA DZIECKA I CAŁEJ RODZINY

Rodzice i tutor spotykają się 2-3 razy w roku, omawiając postępy dziecka i pojawiające się problemy. Efektem rozmowy jest wypracowanie planu działania dla dziecka i rodziny, który następnie wdrażany jest w życie, a jego rezultaty przedstawiane są na kolejnym spotkaniu.

Aby spotkania z tutorem były owocne, rodzice przygotowują się do nich wcześniej poprzez:

 1. Podsumowanie ustaleń z ostatniego spotkania oraz zweryfikowanie co się udało, a czego nie udało się dziecku i rodzinie osiągnąć. Zastanowienie się nad przyczynami.
 2. Ustalenie o jakich sprawach, problemach, wydarzeniach, osiągnięciach dziecka rodzice chcą porozmawiać z tutorem (lista pytań).
 3. Zastanowienie się nad celami, zadaniami jakie chcemy postawić przed sobą i przed dzieckiem po spotkaniu.

Ku pełnej współpracy oferujemy rodzicom także liczne szkolenia, konferencje, kursy.

FORMACJA DUCHOWA

Zależy nam, aby dzieci budowały i umacniały więzi z Bogiem poprzez codzienną modlitwę na początek dnia czy poprzez udział we Mszy Świętej m. in. na początek i koniec roku, w czasie adwentowym i wielkopostnym.
W przedszkolu nauczyciele w naturalny sposób opowiadają dzieciom o Bogu, ważnych uroczystościach kościelnych i ciekawych wydarzeniach z życia Świętych. Grupa 4,5,6-latków dodatkowo uczestniczy 1 raz w tygodniu w zajęciach z religii.

W wychowaniu religijnym istotna jest postawa wychowawców, świadectwo ich życia, szacunek i otwartość w kontaktach z dziećmi, rodzicami i całym personelem.
Opiekunem Duchowym Szkoły i Przedszkola Lokomotywa jest Ojciec Bertold Dąbkowski, OCD – karmelita bosy, rekolekcjonista, spowiednik i przyjaciel Lokomotywy. O. Bertold przygotowuje dzieci i ich rodziców do Pierwszej Komunii św., przewodniczy liturgii na rozpoczęcie oraz na zakończenie roku szkolnego.

Uwaga – w każdy pierwszy wtorek miesiąca o. Bertold odprawia Mszę św. w intencji dzieci, rodziców oraz kadry nauczycielskiej Lokomotywy. Zapraszamy – Klasztor Karmelitów Bosych, ul. Bartosza Głowackiego 3, Sopot

O. Bertold służy również radą i posługą duszpasterską kadrze i rodzicom.

W budynku naszej Szkoły cyklicznie odbywają się:

MUNDUREK

W przedszkolu podczas zajęć obowiązuje mundurek – CZERWONE BLUZECZKI + GRANATOWE SPODNIE/SPÓDNICZKI. Jego noszenie ma pomóc dziecku skupić się na tym co ważne, a nie powierzchowne, a więc na relacjach osobowych. Noszenie stroju jest obowiązkowe dla wszystkich dzieci.

RAMOWY PLAN DNIA

Przedszkole jest otwarte w godzinach od 7.30 do 17.00.

Poniżej przedstawiamy przykładowy plan dnia (dla każdej grupy może się on nieznacznie różnić)

7.30 – 8.15 Zabawy poranne
8.15 – 8.30 Zabawy edukacyjne cz. I
8.30 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 11.00 Zabawy edukacyjne cz. II (3 x j. angielski, 2 x rytmika, dla 5 i 6-latków dodatkowo: 1 x j. hiszpański, 4,5,6-latki 1 x religia)
11.00 – 12.00 Spacer
12.00 – 13.00 Obiad
13.00 – 14.30 Zabawy edukacyjne cz. III (drzemka dla 3-latków)
14.30 – 15.00 Podwieczorek
15.00 – 15.30 Zabawy edukacyjne cz. IV / zabawy na świeżym powietrzu
15.30 – 17.00 Zabawy świetlicowe

ZAJĘCIA DODATKOWE – ODPŁATNE

Istnieje możliwość skorzystania z następującej oferty (ceny podawane są na początku roku szkolnego):

 • szachy 
 • taniec 
 • gimnastyka korekcyjna 
 • logopeda 

WSPÓLNIE Z RODZICAMI

Naszą pracę wzbogacamy również o autorskie programy Lokomotywy, z ogromnym zaangażowaniem rodziców:

 • Rodzice Lokomotywy czytają swoim dzieciom” – w przedszkolu rodzic czyta grupie swojego dziecka wybraną bajkę, opowiadanie lub baśń.
 • Jak dorosnę, zostanę… Rodzice opowiadają o swoich zawodach.”- Rodzic prowadzi pogadankę na temat swojego zawodu, przedstawia prezentację multimedialną, prezentuje charakterystyczne elementy wiążące się z wykonywanym zawodem.
 • Kiermasz świąteczny – dobroczynny” – dzieci przygotowują prace indywidualne i zbiorowe o tematyce świątecznej. Pieniądze zebrane z ich sprzedaży przekazują na nasz Fundusz stypendialny.
 • Dzień Rodziny, dzień gier planszowych, English fairy tales and stories, Bal Wszystkich Świętychobchodzimy dzień Świętego Patryka czy Święto Niepodległości.

NASZA KADRA

Założenia i przyjęte zasady byłyby niczym, gdyby nie kadra. To ona jest kluczem do sukcesu. Nauczycieli w naszym przedszkolu charakteryzuje pasja do zawodu, miłość do dzieci, wysokie kompetencje zawodowe, moralna postawa i świadomość celów wychowawczo-dydaktycznych stawianych w edukacji personalistycznej.

Od nauczycieli oczekujemy obok wysokich kompetencji merytorycznych, pracy nad swoim charakterem oraz własnym rozwojem. Dlatego każdy nauczyciel jest objęty nadzorem pedagogicznym, który ma mu pomóc  w doskonaleniu umiejętności i podnoszeniu kwalifikacji. Nauczyciele uczestniczą w obowiązkowych warsztatach, radach pedagogicznych, konferencjach metodycznych, szkoleniach, wykładach, mają również możliwość odbywania awansu zawodowego pod okiem dyrektora dydaktycznego.

KOMUNIKACJA: NAUCZYCIEL – RODZICE

Rodzice otrzymują na każdy miesiąc INFORMATOR, w którym zawarty jest plan pracy grupy, program wychowawczy (nawyki, zadania wychowawcze z zakresu autonomii, socjalizacji i pracy) oraz kalendarz ważnych wydarzeń. Ponadto, przewidujemy spotkania indywidualne z Tutorem (2-3 x rok), spotkania organizacyjne (1-2 x rok), bieżące rozmowy z wychowawcami. Rodzice mają możliwość kontaktować się z wychowawcą drogą bezpośrednią (każdego dnia), drogą mailową i telefoniczną (adresy i telefony podawane są na pierwszym spotkaniu z wychowawcą).

KOGO ZAPRASZAMY?

Rodziców, dla których katolickie wartości są podstawą codziennej pracy nad rozwojem dzieci, a także swoim własnym.

OPŁATY

Wszelkie informacje znajdują się w Regulaminie opłat

Lokomotywa - Przedszkole i szkoła
Przedszkole