1 % dla Lokomotywy – wspólnie zbudujmy naszym dzieciom boisko! KRS 0000334537

Drodzy Rodzice i Przyjaciele Lokomotywy,

powoli kończy się czas do udzielenia wsparcia wybranej organizacji pożytku publicznego. Podobnie jak w latach ubiegłych i dziś  ponawiamy naszą prośbę o przekazanie na rzecz Towarzystwa Edukacyjnego Lokomotywa 1% Waszego podatku.

W tym roku – pozyskane w ten sposób środki – będą w całości przeznaczone na BUDOWĘ NOWEGO WIELOFUNKCYJNE BOISKA I PLACU ZABAW O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI OKOŁO 1000 M2!

PROSIMY TAKŻE O:

–  darowizny celowe (wszystkie przekazywane TE Lokomotywa darowizny, podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania).

– zaangażowanie osobiste w poszczególny etapy budowania.

Wielokrotnie pokazaliśmy, iż razem możemy wiele…

W imieniu beneficjentów nowego boiska – czyli Państwa dzieci – BARDZO DZIĘKUJEMY!

Z pozdrowieniami

Renata Mroczkowska

Zarząd TE Lokomotywa

Instrukcja dokonania wpłaty z tytułu 1%

Aby rozliczyć PIT on-line i przekazać 1% na TE Lokomotywę proszę kliknąć na link poniżej:

https://www.e-pity.pl/pit-2017-program-online-epity-2018-KRS-0000334537

Aby obliczyć 1% podatku dochodowego od osób fizycznych samodzielnie należy:
1. Obliczyć należny podatek za rok 2016 – obliczenia takiego dokonujecie Państwo wypełniając PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37 czy PIT-38.1% mogą przekazać w tym roku także podatnicy podatku od dochodu pochodzącego ze sprzedaży lokalu. Uwaga: istotna jest kwota podatku po wszystkich odliczeniach.
2. Obliczyć 1% należnego podatku.
3. Wypełnić wniosek o przekazanie 1% podatku znajdujący się na końcu każdego zeznania podatkowego wskazując:
Towarzystwo Edukacyjne Lokomotywa,
ul. Obrońców Westerplatte 17/1, 81-706 Sopot;
Numer KRS 0000334537

oraz kwotę w wysokości 1 % należnego podatku.

4. Państwa Urząd Skarbowy przekaże środki na konto Towarzystwa Edukacyjnego Lokomotywa i cała kwota przeznaczona zostanie na fundusz stypendialny.
5. W składanym zeznaniu można również wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) oraz można wskazać cel na który chcą Państwo przeznaczyć ww. kwotę. Jeżeli chcą Państwo, aby te informacje wraz z imieniem i nazwiskiem oraz kwotą 1% podatku przekazaną naszemu stowarzyszeniu udostępnił nam Urząd Skarbowy, należy przez zaznaczenie kwadratu wyrazić zgodę na przekazanie danych.

 

Lokomotywa - Przedszkole i szkoła
Aktualności1 % dla Lokomotywy – wspólnie zbudujmy naszym dzieciom boisko! KRS 0000334537