Próbny egzamin ósmoklasisty

Próbny egzamin ósmoklasisty

Sprawdzamy jak jesteśmy przygotowani do egzaminu ósmoklasisty. Dziś j. polski, jutro matematyka.

P. Wicedyrektor Elżbieta dopilnuje, aby wszystko przebiegło spokojnie i zgodnie z procedurami

Lokomotywa - Przedszkole i szkoła
AktualnościPróbny egzamin ósmoklasisty