Opłaty

PRZEDSZKOLE

Czesne: 650 zł miesięcznie, płatne do 7-ego dnia każdego miesiąca przez 12 miesięcy w roku przez cały okres edukacji przedszkolnej

Świetlica: 15.30 – 17.00 50 zł/m-c lub 5 zł/dzień miesięcznie w przypadku korzystania przez dziecko z tej formy organizacji jego aktywności

Całodzienne wyżywienie: 17,30 zł dziennie (3 posiłki), 14,30 zł (bez śniadania).

Pozostałe opłaty:

 • Jednorazowa składka na ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków NW w kwocie ok. 36 zł płatna na początku roku przedszkolnego (dobrowolnie).
 • Jednorazowa wyprawka w kwocie 150 zł płatna na początku roku szkolnego (do 7- ego września) obejmująca artykuły papiernicze i higieniczne.
 • Jednorazowa opłata rekrutacyjna z gwarancją miejsca  – 500 zł.
 • Podręczniki – informacje o materiałach edukacyjnych podane są zawsze we wrześniu.

SZKOŁA

Czesne: 1200 zł miesięcznie, płatne do 5-ego dnia każdego miesiąca przez 12 miesięcy w roku przez cały okres edukacji szkolnej

Opłaty za posiłki, basen – wg stawek na dany rok.

Rodzice otrzymują dostęp do konta osobistego w programie Saldo24, w którym monitorują aktualne należności.

Pozostałe opłaty:

 • Jednorazowa opłata w kwocie 150 zł płatna na początku roku szkolnego (do 5-ego września) na: drukowanie i kserowanie kart pracy, zakup wspólnych pomocy i artykułów szkolnych, farb, klejów, itp.
 • Wpisowe na okres całej edukacji szkolnej – 800 zł.
 • Podręczniki- informacje o materiałach edukacyjnych podane są zawsze we wrześniu.
  Wszystkie opłaty w Szkole Lokomotywa prosimy dokonywać wg schematu:
  Nazwisko _ tytuł _ SP Lokomotywa
  na konto: Bank Zachodni WBK SA 1 Oddział w Sopocie Santander Bank Polska 02 1090 1098 0000 0001 1597 3418

Wszystkie opłaty prosimy dokonywać wg schematu:
Nazwisko i imię _ tytuł _ Lokomotywa
na konto: Bank Zachodni WBK SA 1 Oddział w Sopocie 02 1090 1098 0000 0001 1597 3418

O nasOpłaty