Kadra

Założenia i przyjęte zasady byłyby niczym, gdyby nie kadra. To ona jest kluczem do sukcesu. Nauczycieli w naszym przedszkolu charakteryzuje pasja do zawodu, miłość do dzieci, wysokie kompetencje zawodowe, moralna postawa i świadomość celów wychowawczo-dydaktycznych stawianych w edukacji personalistycznej.

Od nauczycieli oczekujemy obok wysokich kompetencji merytorycznych, pracy nad swoim charakterem oraz własnym rozwojem. Dlatego każdy nauczyciel jest objęty nadzorem pedagogicznym, który ma mu pomóc  w doskonaleniu umiejętności i podnoszeniu kwalifikacji. Nauczyciele uczestniczą w obowiązkowych warsztatach, radach pedagogicznych, konferencjach metodycznych, szkoleniach, wykładach, mają również możliwość odbywania awansu zawodowego pod okiem dyrektora dydaktycznego.

Agata Wilk

Agata Wilk

Nauczyciel

Aleksandra Wrzosek

Aleksandra Wrzosek

Nauczyciel Rytmika

Angelika Menczykowska

Angelika Menczykowska

Nauczyciel

Kajetana Żurek

Kajetana Żurek

Nauczyciel

Karolina Grząbkowiak

Karolina Grząbkowiak

Nauczyciel

Kinga Czekała

Kinga Czekała

Nauczyciel

Marta Rumińska

Marta Rumińska

Nauczyciel

Nasi pedagodzy mają uprawnienia zawodowe wymagane przez MEN, legitymują się wykształceniem kierunkowym, poszerzonym o dodatkowe specjalizacje. Stale doskonalą swoje umiejętności poprzez uczestniczenie w obowiązkowych warsztatach, radach pedagogicznych, spotkaniach formacyjnych, konferencjach metodycznych, szkoleniach, wykładach. Są otwarci na poszukiwanie i wdrażanie nowoczesnych metod nauczania i awangardowych projektów. To pasjonaci, którzy nauczają w sposób niezwykły, kreatywny i inspirujący, a ponieważ sami mają wiele zainteresowań i talentów stanowią doskonały przykład dla swoich podopiecznych. Nauczyciele w Lokomotywie odznaczają się wysoką kulturą osobistą, moralnością, życiową mądrością i optymizmem.

Agnieszka Kamińska

Agnieszka Kamińska

Nauczyciel Klasy I-III

Citri Bell

Citri Bell

Nauczyciel Język angielski

Elżbieta Duńska-Rojek

Elżbieta Duńska-Rojek

Nauczyciel Język angielski

Jarosław Gawlik

Jarosław Gawlik

Nauczyciel Wychowanie Fizyczne

Joanna Mańkowska

Joanna Mańkowska

Nauczyciel Wspomagający, Terapeuta, Psycholog

Kacper Zyzek

Kacper Zyzek

Nauczyciel Historia

Kamilla Bienias

Kamilla Bienias

Nauczyciel Klasy I-III

Karolina Nowak

Karolina Nowak

Nauczyciel Klasy I-III

Katarzyna Ekes

Katarzyna Ekes

Nauczyciel Zajęcia plastyczne

Łukasz Denisiuk

Łukasz Denisiuk

Nauczyciel języka angielskiego

Marta Piernikowska-Hewelt

Marta Piernikowska-Hewelt

Nauczyciel Klasy I-V

Marzena Staniszewska

Marzena Staniszewska

Nauczyciel Muzyka

Paweł Jackowski

Paweł Jackowski

Wicedyrektor ds. nauczania

Sylwia Nitkowska

Sylwia Nitkowska

Wicedyrektor ds. nauczania

Sylwia Sorn

Sylwia Sorn

Nauczyciel Matematyka

Lokomotywa - Przedszkole i szkoła
O nasKadra