LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB do OGÓLNOPOLSKIego KONKURSu LITRERACKIego „CO DAŁ NAM LOS”

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB do OGÓLNOPOLSKIego KONKURSu LITRERACKIego „CO DAŁ NAM LOS”

Z przyjemnością ogłaszamy, iż do ostatniego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego “Co dał nam los” zakwalifikowały się następujące osoby:

  1. Emilia Kurowska
  2. Kornelia Wilandt
  3. Zuzanna Bonisławska
  4. Joanna Trzeciak
  5. Nina Zapora
  6. Maja Kurowska
  7. Maria Gryglewska
  8. Nina Wiśniewska
  9. Jodczyk Ignacy

Zgodnie z regulaminem uczestnicy etapu ogólnopolskiego piszą opowiadanie twórcze zawierające podane niżej słowa.

pierzasty, pielęgnować, kufel, marzyciel, zająć, ognisko, sadzić, sumiennie, sztruksowe, rondo, stopień, pielęgnować, niebywale, ostrzeżenie, moneta, stacatto.

 Powyższe wyrazy należy w pracy podkreślić. Opowiadanie powinno zawierać dialog i przynajmniej jeden opis.

Prace muszą wpłynąć do 10 kwietnia 2023r.

Organizatorzy

Lokomotywa - Przedszkole i szkoła
AktualnościLISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB do OGÓLNOPOLSKIego KONKURSu LITRERACKIego „CO DAŁ NAM LOS”