List od Dyrekcji na zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Szanowni Rodzice,
rok szkolny 2018/2019 już za nami. Był to czas wyjątkowy, ponieważ edukacja w Polsce mierzyła się z ogromnymi wyzwaniami, a nasza Szkoła postawiła przed sobą wiele ważnych zadań. Jednym z nich było profesjonalne przeprowadzenie pierwszego od wielu lat egzaminu
ósmoklasisty. Uczniowie oraz nauczyciele pracowali wspólnie i bardzo ciężko na jak najlepsze osiągnięcia, a dyrekcja pod przewodnictwem wicedyrektor Sylwii Nitkowskiej zadbała o stworzenie doskonałych warunków zarówno zdającym jak i pozostałym uczniom.
Przedsięwzięcie udało się, egzamin został przeprowadzony wzorowo, a sami uczniowie klas
ósmych mogą pochwalić się wspaniałymi wynikami oraz aplikacjami do wymarzonych szkół średnich.
EGZAMIN 8 KLAS
Do egzaminu podeszło 30 uczniów. Lokomotywa ze wszystkich przedmiotów osiągnęła stanin
9 – najwyższy! W województwie pomorskim spośród 648 szkół zajęliśmy 13. miejsce, a w Sopocie 2. Miejsce. Z języka polskiego osiągnęliśmy wynik najwyższy. Jesteśmy dumni z naszych podopiecznych!

KONKURSY KURATORYJNE I INNE – WYBÓR
Od lat nasi uczniowie przystępują do prestiżowych przedmiotowych konkursów kuratoryjnych, w wyniku których można uzyskać punkty do rekrutacji do szkół średnich.
Sprawdzana wiedza podczas konkursów wykracza poza podstawy programowe dla danego etapu edukacyjnego. Konkursy odbywają się wieloetapowo, mają trzy poziomy.
W roku szkolnym 2018/2019 nasi uczniowie zdobyli następujące laury (wybór najważniejszych):

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE – punkty z tych konkursów- za uzyskanie tytułu laureata i finalisty liczą się do rekrutacji do szkoły programowo wyższej.
MATEMATYKA 2 LAUREATÓW
BIOLOGIA 1 LAUREAT
1 FINALISTA
INFORMATYKA 1 LAUREAT
JĘZYK POLSKI 2 FINALISTÓW
JĘZYKA ANGIELSKI 4 FINALISTÓW
FCE UZYSKANIE 5 CERTYFIKATÓW w tym 4 na
poziom C1 (advanced)
POZOSTAŁE KONKURSY
REGIONALNY FESTIWAL POEZJI I PIOSENKI
ANGIELSKIEJ MORE THAN WORDS
I i III miejsce
KANGUR MATEMATYCZNY 4 wyniki bardzo dobre, 11 wyróżnień
MARATON CZYTELNICZY 4 wyróżnienia
STYPENDIA PREZYDENTÓW I MARSZAŁKA
Stypendium Marszałka 1 osoba
Stypendia Prezydentów 5 osób

SUKCESY SPORTOWE
UKS LOKOMOTYWA
OLIMIPIC HOPES W OSWIECIMIU
WYGRYWAJĄC KONKURENCJE 50M STYLEM
KLASYCZNYM,
I MIEJSCE
OLIMIPIC HOPES W OSWIECIMIU
WYGRYWAJĄC KONKURENCJE 100M
STYLEM KLASYCZNYM
III MIEJSCE
MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW VI MIEJSCE
W PŁYWANIU
KWALIFIKACJA DO REPREZENTACJI POLSKI
NA EUROPEJSKICH IGRZYSKACH
OLIMPIJSKICH W BAKU (AZERBEJDŻAN) W
LIPCU TEGO ROKU
ZAWODY POWIATOWE I WYŻSZE REPREZENTOWAŁO LOKOMOTYWĘ
84 UCZNIÓW UZYSKUJĄC MIEJSCA
NA PODIUM

ROZWÓJ KADRY

 1. Szkolenie z zakresu TOC dla edukacji.
 2. Mediacje rówieśnicze.
 3. Kolejne 2 osoby uzyskały certyfikat z zakresu mediacji sądowych i pozasądowych (tym
  samym mamy już 3 mediatorki).
 4. Zakwalifikowanie się i udział w Pomorskim Hackatonie Edukacyjnym organizowanym
  przez Kuratorium Oświaty – 2 osoby.
 5. Udział w konferencjach m.in. „Wiosna w Edukacji”.
 6. Kurs OK – ocenianie kształtujące – w trakcie.
 7. Udział całej kadry w I Lokomotywowym Hackatonie Edukacyjnym – działania w
  zakresie Tutoringu, indywidualizacji, OK, mediacji, organizacji przestrzeni szkolnej.
 8. Szkolenie „Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu”.

TOC w Lokomotywie
Na początku grudnia gościliśmy w szkole międzynarodowych liderów TOC dla Edukacji.
Uczniowie mieli okazję wziąć udział w wyjątkowym szkoleniu dotyczącym realizacji
ambitnych celów. Nasi goście byli pod wrażeniem nie tylko, całościowego innowacyjnego
wdrażania metod krytycznego myślenia, ale przede wszystkim pod wrażeniem naszych
uczniów, którzy dali się poznać jako ciekawi, dopytujący i otwarci młodzi ludzie. Spotkania zaowocowały kolejnymi wspólnymi projektami, które będziemy wdrażać w nowym roku szkolnym. Lokomotywa uzyskała również, jako pierwsza szkoła w Polsce, międzynarodowy certyfikat „TOC for Education School, TOC for Moral Code”

PROJEKTY SZKOLNE W PIGUŁCE
Za nami, m. innymi:
 spływ kajakowy, rajd rowerowy, festyn Lokomotywy na naszym nowym boisku
 brązowe, białe i zielone szkoły
 mnóstwo aktywności szkolnych: artystycznych (np. Haggada, ręczne wykonanie palm
wielkanocnych), twórcze zajęcia połączone z krytycznym myśleniem – innowacja
Lokomotywy, gospel, liczne kółka rozwojowe, o których na bieżąco informujemy na
szkolnym FB
 PIERWSZY bal absolwentów
 mini szkoła przedsiębiorczości zapoczątkowana przez klasę 4a i jej wychowawczynię –
sprzedawanie lemoniady na cel charytatywny! Mamy informację, że akcje są
kontynuowane na rodzinnych podwórkach osiedlowych .
Sukcesem zakończył się projekt „Matematyka w działaniu” i TOC (narzędzia rozwijające
krytyczne myślenie: chmurka, gałązka) dla klas 1-3. Dodatkowo pilotażowe wprowadzenie mediacji jako metody pracy z konfliktem zaowocowało stworzeniem „Klubu mediatora”, który już jest przygotowany dla przyszłych szkolnych mediatorów rówieśniczych.
ERAZMUS +
 Projekt „Transport in the Present, Past and Future”
W ramach projektu zrealizowano szereg działań m.in. zwiedzanie miejsc związanych z
transportem, udział w działaniach dot. transportu w szkole (zbudowany został starożytny rydwan faraona napędzany futurystycznymi hoverboardami, a także w pełni recyklingowa, a co najważniejsze skuteczna, pływająca i wypróbowana w warunkach morskich tratwa
transportowa), kontakt z uczniami ze szkół partnerskich przez Skype, pisanie listów i kartek
okolicznościowych do uczniów ze szkół partnerskich z Włoch, Irlandii i Hiszpanii, wspólny quiz internetowy na platformie Quiziz i konkursy dot. transportu, wizyta nauczycieli ze szkół partnerskich. Ankiety podsumowujące projekt pokazały, że zarówno rodzice, uczniowie i
nauczyciele ocenili te działania bardzo wysoko.
 Projekt „CODE-E Creation of Digital Environment for Education”
W ranach projektu zrealizowano wiele ciekawych działań, m.in. wizytę uczniów z krajów partnerskich w Sopocie, w ramach której uczyliśmy programowania muzyki w SONIC PI;
wyjazd naszych uczniów do Włoch, gdzie uczyliśmy się programowania w MINECRAFT FOR EDUCATION BY MICROSOFT.
Poza licznymi działaniami w szkole dotyczącymi stwarzania dla uczniów możliwości nauki w
środowisku cyfrowym i nauki programowania, dodatkowym produktem jest już prawie
ukończona aplikacja mobilna na urządzenia z systemem iOS i Android, zrealizowana przez wszystkie kraje, w tym naszych najstarszych, wszechstronnie utalentowanych uczniów, a w zasadzie już absolwentów.

ZAPOWIEDZI
 GALA BOHATERÓW 2019
Już teraz zapraszamy na coroczne wydarzenie organizowane przez Lokomotywę – Galę
Bohaterów. Odbędzie się ono 8 września 2019 r. w Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance.
Przedstawimy Państwu 4 postacie:
 Mariana Rejewskiego – kryptologa, matematyka
 Obrońców Poczty Polskiej,
 Stanisławę Leszczynską – położną z Oświęcimia
 Kazimierza Bielińskiego – elektryfikatora Gdyni
 WYJAZD INTEGRACYJNY DLA SPOŁECZNOŚCI LOKOMOTYWY
Jesteśmy społecznością relacyjną, więc wspólne bycie jest dla nas ogromnie ważne. Zatem w dniach 30.08-1.09 w miejscowości Złe Mięso, na campingu o uroczej nazwie „Wyzwanie” zapraszamy na integracyjne spotkanie rodzin Lokomotywy. W planie między innymi: zajęcia
strzeleckie, spływ kajakowy i zabawy integracyjne, ognisko i inne.
Chętne rodziny, a mamy nadzieję, że będzie
ich dużo, zapisy do końca lipca:
https://tinyurl.com/Lokointegracja2019
Drodzy Rodzice,
wydarzyła się dla nas także rzecz smutna, wzruszająca i piękna zarazem: opuścili Lokomotywę uczniowie klas 8. Już za nimi tęsknimy, będzie nam ich brakowało, ale też ze
spokojem wypuszczamy ich w świat. Wierzymy, że będą go zmieniać na lepsze!

Życzymy Państwu i uczniom wspaniałych wakacji i czekamy na Was we wrześniu. Nowy rok
szkolny 2019/2020 zapowiada się bardzo obiecująco!!!
Z wyrazami szacunku, w imieniu Zarządu i Rady Zarządzającej Szkoły
Edyta Gronowska
Dyrektor

Lokomotywa - Przedszkole i szkoła
AktualnościList od Dyrekcji na zakończenie roku szkolnego 2018/2019