List od Dyrekcji – działalność Szkoły Podstawowej – 1 kwartał 2018

Sopot, dnia 06 grudnia 2017 r.

Szanowni Rodzice!

Za nami pierwszy kwartał pracy uczniów, nauczycieli i organów zarządzających TE Lokomotywa.

Nasza Szkoła liczy już sobie 170 uczniów, pracuje dla nich 34 nauczycieli (średnio 1 nauczyciel na 5 uczniów!)

W tym roku mieliśmy rekordową rekrutację! Powitaliśmy wśród nas wiele nowych Rodzin, ale i wielu – z ogromnym żalem, z uwagi na brak miejsc, musieliśmy odmówić współpracy.

Te kilka miesięcy to czas bogaty w liczne wydarzenia i sukcesy.

Powitaliśmy wszystkich Państwa nowym LOGO oraz nowoczesną przestrzenią szkolną na 2 piętrze. Wszystkie sale zostały odnowione. Cieszymy się nowym boiskiem, które jest pierwszym elementem procesu adaptacyjnego przestrzeni rekreacji uczniów (projekt  architektoniczny i budowlany jest w trakcie realizacji – już wkrótce więcej szczegółów).

Zanim przejdziemy do meritum, słowo przypomnienia: nasza LOKOMOTYWA funkcjonuje dzięki współpracy z Państwem. Tylko razem możemy osiągnąć optymalny efekt rozwoju naszych dzieci, czyli rozwój INTEGRALNY – w ich sferze fizycznej, umysłowej, emocjonalnej, społecznej i duchowej. Cały program wychowawczo-edukacyjny opieramy na założeniu, że szkoła jest przedłużeniem domu i odwrotnie. Nasza Szkoła jest na tyle kameralna, iż realizując program tutoringu rodzicielskiego i współpracując owocnie z Radą Rodziców – mamy szanse ten efekt osiągnąć.

Bardzo za tę współpracę dziękujemy!

LOKOMOTYWA – edukacyjnie i wychowawczo

Od zawsze priorytetowo traktujemy: rozwijanie kompetencji językowych i informatycznych, innowacyjność, twórcze myślenie, upowszechnianie czytelnictwa, a także kształtowanie postaw uczniów i wychowanie do wartości. W naszej szkole uczniowie mają znacznie rozszerzony program nauczania.

KADRA

Siłą Lokomotywy jest twórcza i kompetentna kadra, ale przede wszystkim zespół, który się wspiera, lubi, szanuje i jest jednomyślny. Budując wspaniałe relacje między sobą, pokazujemy uczniom, że relacja jest siłą.

Nasza kadra stale podnosi swoje kompetencje, a także szkoli nauczycieli innych szkół.

I tak m.in.:

Kurs dla Dyrektorów „Wychować człowieka mądrego” Sylwia Nitkowska
Szkolenia Tutoringowe  w ramach Ogólnopolskiego Programu Tutoringowego „Wychować człowieka mądrego” 19 nauczycieli dla zespołu tutorów Lokomotywy
Superwizje tutorskie prowadzone przez trenera Instytutu Tutoringu Szkolnego Zespół tutorów Lokomotywy
Plan daltoński i Lider Kreatywnej Pedagogiki Joanna Zorn-Szumiło
Studia Podyplomowe z Informatyki Kacper Zyzek
Wizyta studyjna w Irlandii i Istambule (Erasmus +) Zespół Lokomotywy
Warsztaty dla innych nauczycieli podczas współorganizowanej Konferencji naukowej na UG – Talent dla wspólnoty

http://talentdla.pl/

Marta Piernikowska-Hewelt, Joanna Mańkowska

Chcemy się pochwalić, iż jako szkoła współpracujemy również na polu międzynarodowym. Realizujemy bowiem dwa prestiżowe projekty edukacyjne w ramach programu Erasmus+. Pierwszy z nich: CODE-E – ma na celu upowszechnienie i podniesienie umiejętności kodowania (więcej poniżej). Drugi: pod nazwą „Transport in the Past Present and Future” – dotyczy ogólnie rozumianego transportu. Programy są okazją do wdrażania języka angielskiego interdyscyplinarnie na różnych zajęciach, a także współpracy z uczniami i nauczycielami tychże szkół. Czeka nas także wymiana uczniów. Szczegóły będziemy podawać Państwu na bieżąco.

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

Zaangażowanie nauczycieli i stosowane metody pracy przynoszą wspaniałe owoce.

Możemy pochwalić się m.in. Stypendium Marszałka, 3 stypendiami Prezydenta Miasta Sopotu, Stypendium Prezydenta Gdyni czy aż 14 finalistami konkursów kuratoryjnych!

Tych sukcesów jest tak dużo, iż ich zestawienie znajduje się w tabeli poniżej.

W tym miejscu serdecznie gratulujemy wszystkim Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom – brawo! 

CODZIENNOŚĆ – metody

By wszystkie te sukcesy miały miejsce – bardzo ważne są metody.

Uczymy dzieci myśleć kreatywnie, stąd też wiele prac wykonujemy metodą projektową, zachęcając uczniów do prezentacji wyników z wykorzystaniem najnowszych metod audio-wizualnych.

W klasach 1-3 wykorzystujemy innowacyjną i bardzo efektywną metodę nauczania języka angielskiego CLIL (content and language integrated learning), a także program TOC (Theory of Constraints, tłumacz. Teoria ograniczeń) pod przewodnictwem Pani Marty Piernikowskiej.

Podczas zajęć lekcyjnych (nie tylko w czasie kółek) wykorzystywana jest Odyseja Umysłu, pod kierunkiem certyfikowanego trenera w osobie Pani Joanny Mańkowskiej.

Od lat doceniamy wartość gry w szachy, dlatego wszyscy uczniowie klas 1-3 mają zajęcia szachowe obowiązkowo. Wielu z uczniów zdobywana tym polu liczne medale.

Celem wzbogacenia form nauki dzieci myślenia kreatywnego i logicznego pozyskaliśmy do naszego zespołu Pana Adama Polkowskiego – laureata programu „The Brain” i Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Speedcubingu, który w ramach zajęć dodatkowych, co środę prowadzi kółko Kostki Rubika.

W klasach starszych, oprócz metod klasycznych, korzystamy z wachlarza tzw. metod miękkich, dzięki którym nauczanie i przyswajanie wiedzy odbywa się w sposób niekonwencjonalny. Zajęcia aktywne motywują ucznia do działania, twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów. Dzięki metodom aktywnym uczeń staje się współtwórcą procesu dydaktycznego.

Wśród metod miękkich najchętniej i najczęściej korzystamy z giełdy pomysłów, map pojęciowych, dyskusji piramidowych, metody De Bono, dywanika pomysłów, grup eksperckich, gamifikacji, lapbooka, story cubes, drzewka decyzyjnego, planu daltońskiego, odysei umysłu, webquestów, dramy, tworzenia własnych filmów. Standardem stało się omawianie lektur „do góry nogami”. W każdej niemalże klasie praca z lekturą odbywa się metodą projektu. Ostatnio powstało Bullerbyn, które można podziwiać na I piętrze. W klasie 3b odbył się nawet proces sądowy, któremu przewodniczył najprawdziwszy sędzia (mama jednego z uczniów), za co serdecznie dziękujemy.

Uczniowie tworzą własne filmiki, reklamy, piszą poezję i muzykę. Dowodem na to jest 4 laureatów konkursu „Talent dla wspólnoty”. http://talentdla.pl/ogolne/znamy-juz-laureatow-konkursu-talent-dla-wspolnoty/

Jedną z form interdyscyplinarnego poszerzania wiedzy są nasze „Brązowe Szkoły”, w których uczestniczyły wszystkie klasy. Wymagają one sporo dodatkowej pracy, ale widzimy że warto…

Realizujemy 3 projekty promujące czytelnictwo wśród uczniów: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Czytaj książek wiele, książka twoim przyjacielem”, „Wielki maraton czytelniczy”.

Pracę wychowawczą opieramy na potężnym narzędziu jakim jest tutoring, a także na Logodydaktyce. Wykorzystujemy też metodę mediacji. W zespole mamy dwóch certyfikowanych mediatorów, z których zasobów korzystamy na co dzień.

PROGRAMOWANIE W LOKOMOTYWIE

W naszej Lokomotywie unikatowe jest to, iż zajęcia informatyczne uczniowie mają już od 1 klasy! Dlaczego? Ponieważ wiemy, iż programowanie to sposób myślenia. Umiejętność programowania daje uczniom szanse na kreowanie rzeczywistości, uczy dostrzegania zależności i reguł w otaczającym nas świecie, pozwala osiągać cele różnymi drogami. Dlatego też z ogromną radością informujemy, iż nasza szkoła, jako jedna z niewielu w  Polsce wygrała międzynarodowy projekt Creation of Digital Environments for Education.

Braliśmy udział w Tygodniu Kodowania, na realizację którego otrzymaliśmy dwa granty na zakup LofiRobotów oraz minikomputerów BBC Mictro: bit.  Relacja z całego wydarzenia dostępna jest na stronie: https://lokomotywa.edu.pl/category/kodowanie/

Uczniowie klas starszych kontynuują bardzo skomplikowany program z elektroniki pod okiem o. Bertolda.

PROGRAM CERTYFIKOWANIA JĘZYK ANGIELSKI

Możemy się pochwalić, iż wynikami nauczania spełniliśmy kryteria, by Szkoła Lokomotywa stała się partnerem BRITISH COUNCIL. Dzięki temu możemy zapisywać na własne listy kandydatów na egzaminy Cambrigde (FCE,CAE, CPE, a także KET, PET oraz egzaminy dla najmłodszych). Ponadto, nasz nauczyciel -Pani Maria Kałużna, egzaminator ww. egzaminów, w ramach zajęć uczy grupę naszych uczniów przygotowujących się do egzaminu FCE. Jesteśmy w trakcie  procesu pozyskiwania tytułu ośrodka egzaminacyjnego British Council.

DWUJĘZYCZNOŚĆ W LOKOMOTYWIE

Wykorzystywana w klasach młodszych metoda CLIL sprawia, iż możemy się pochwalić coraz lepszym poziomem nauczania języka angielskiego. W  bieżącym roku szkolnym wprowadziliśmy pilotażowo nauczanie historii, biologii i chemii w systemie dwujęzycznym.

REALIZACJA REFORMY OŚWIATOWEJ – funkcjonowanie klas siódmych

Zgodnie z opracowanym w zeszłym roku programem klasy siódme realizują rozszerzony program nauczania: języka angielskiego (5 godz.), matematyki (5 godz.) i j. polskiego (5 godz.).  Jako ubogacenie oferty edukacyjnej uczniowie mogą korzystać z tzw. Laboratoriów wiedzy. Narzędziem do realizacji indywidualnych ścieżek rozwoju każdego ucznia (w aspekcie edukacji i formacji ludzkiej) jest Tutoring Uczniowski. W jednej z klas 7 realizujemy nauczanie dwujęzyczne w języku angielskim.

Oprócz codziennej pracy nad charakterem pamiętamy też o formacji duchowej i patriotycznej.

Oczekując na Święto Wszystkich Świętych radośnie obchodziliśmy swój doroczny Bal Holy Wins. Jak co roku zorganizowaliśmy Światełka dla Polski z okazji Dnia Niepodległości z koncertem pieśni patriotycznych. W szkole dominowały białoczerwone kolory, radosne celebrowanie odzyskania niepodległości, degustacja polskich ciast, mieliśmy nawet jednodniowe kino, w którym uczniowie obejrzeli film pokazujący piękno i zasoby naszej Ojczyzny.

LOKOMOTYWA – sportowo

W szczególny sposób chcemy podkreślić codzienną pracę Szkoły Alice Swim, która trenuje naszych uczniów i wyłapuje talenty. Tym samym „Uczniowski Klub Sportowy Lokomotywa” jest już bardzo dobrze znany i rozpoznawany, a uczniowie co rusz zdobywają kolejne medale.

Dla czytelności listu – rozpiska głównych sukcesów poniżej.

LOKOMOTYWA – integracja: rodzina i szkoła

Od zawsze zależy nam na naszej wspólnej integracji. Rok szkolny rozpoczęliśmy więc  corocznym spływem kajakowym, a w październiku odbył się kolejny Rajd Rowerowy, który wobec trudnej aury  zgromadził najwytrwalszych!

Dnia 17 września 2017 r. odbyła się zorganizowana przez nas GALA BOHATERÓW 2017. Podczas koncertu przedstawiliśmy sylwetki 4 Bohaterów w formie specjalnie wyprodukowanych na tę okazję filmów edukacyjnych. Gościliśmy JE Biskupa Zbigniewa Zielińskiego, przedstawicieli władz, Kuratorium Oświaty i media. Impreza została wspaniale przyjęta przez trójmiejskie środowisko, co bardzo dobrze opisały media:

https://gdansk.tvp.pl/33993974/przygotowania-do-gali-bohaterow

https://gdansk.tvp.pl/34030356/gala-bohaterow-w-polskiej-filharmonii-baltyckiej

http://www.dziennikbaltycki.pl/kultura/a/gala-bohaterow-w-gdansku-koncert-w-filharmonii-baltyckiej-zdjecia,12491147/

http://gdansk.gosc.pl/gal/spis/4191915.Gala-Bohaterow

http://radiogdansk.pl/wiadomosci/item/65932-to-przypomnienie-ze-wspaniali-byli-wsrod-nas-pierwsza-gala-bohaterow-za-nami-zdjecia/65932-to-przypomnienie-ze-wspaniali-byli-wsrod-nas-pierwsza-gala-bohaterow-za-nami-zdjecia

Szczegóły wydarzenia na dedykowanej stronie: http://www.galabohaterow.pl/

LOKOMOTYWA – wiedza dla rodziców

Byśmy wspólnie rozwijali nasze kompetencje rodzicielskie i wychowawcze – jak zwykle zachęcamy gorąco do poszerzania swej wiedzy w tym zakresie. Od początku roku odbyły się liczne konferencje, szkolenia i warsztaty dla rodziców, m. in.:

  • 02 września 2017 r. pokaz specjalny filmu: „Fatima. Ostatnia tajemnica”
  • 24-26.11.2017 r. XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zagrożenia Rozwoju Osobowości Młodego Człowieka na początku XXI w. – RACJA CZY RELACJA

https://konferencjazagrozenia.lokomotywa.edu.pl/

https://www.youtube.com/watch?v=GD-6NFBuwOg&t=48s

  • 11.2017 r. Konferencja na Uniwersytecie Gdańskim: TALENT DLA WSPÓLNOTY
  • 11.2017 r. audycja RADIOWA W POLSKIM RADIO – JAK BUDOWAĆ RELACJE Z DZIEĆMI

https://www.polskieradio.pl/18/4388/Artykul/1937530,Nie-daj-sie-zmanipulowac

  • 02 grudnia 2017 r. pokaz specjalny filmu: „Sprawa Chrystusa”
  • 04 grudnia 2017 r. warsztat dla rodziców: JAK SIĘ POROZUMIEĆ, GDY INNA CHEMIA – PRAKTYCZNA KOMUNIKACJA Z DZIEĆMI (dzieci przedszkolne i szkolne do 3 klasy).

Już dziś zapraszamy na kolejne wydarzenia, w tym najbliższe:

  • 08 stycznia 2018 r. warsztat dla rodziców: JAK SIĘ POROZUMIEĆ, GDY INNA CHEMIA – PRAKTYCZNA KOMUNIKACJA Z DZIEĆMI (dzieci szkolne od 4-7 klasy).

Dziękując za uwagę życzymy wszystkim Rodzicom i Uczniom kolejnych miesięcy owocnej pracy i dobrego czasu Adwentu!

Zespół Lokomotywy: Dyrekcja, Kadra i Zarząd

WYBRANE SUKCESY UCZNIÓW LOKOMOTYWY 2016/2017

SUKCESY EDUKACYJNE
STYPENDIA 1 Stypendium Marszałka 3 Stypendia Prezydenta Miasta Sopotu 1 Stypendium Prezydenta Miasta Gdyni
KONKURSY KURATORYJNE Język polski 4 FINALISTÓW
Język angielski 5 FINALISTÓW
Matematyka 5 FINALISTÓW
KONKURSY WIEDZY JĘZYK ANGIELSKI MULTITEST – OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 LAUREAT
BAT KID 3 razy 2 miejsce

3 miejsce

WOJEWÓDZKI KONKURS – JESTEM LINGWISTĄ 2 miejsce
OLIMPUSEK JĘZYK ANGIELSKI – KLASY 1-3 OGÓLNOPOLSKI 5 LAUREATÓW
KEEP CALM AND LEARN ENGLISH 1-3

(wojewódzki)

2 razy 2 miejsce

3 miejsce

MELTING POT 1-3

(wojewódzki)

1 LAUREAT
YOU CAN SING 1-6

(wojewódzki)

 

I MIEJSCE KAT. 1-3

I MIEJSCE KAT. 4-6

WYRÓŻNIENIE

MORE THAN WORDS 4-6   (wojewódzki) 1 MIEJSCE

2 MIEJSCE

MY FAVOURITE THINGS 4-6   (wojewódzki) 2 MIEJSCE
KONKURS WIEDZY O UE Z ELEM. J.ANG

DLA KLAS 3 SP  – DRUŻYNOWY (wojewódzki)

2 MIEJSCE
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRZEDMIOTOWY LEON 5 LAUREATÓW
Matematyka OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MATEMATYCZNA 2 LAUREATÓW
WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY MUSZELKA 1 FINALISTA

3 MIEJSCE

KANGUR MATEMATYCZNY

 

1 wynik bardzo dobry

10 wyróżnień

RACHMISTRZ

 

Awans do poziomu międzyszkolnego – 2 uczniów
Wiedza ogólna OLIMPUSEK NAUCZANIE ZINTEGROWANE KLASY 1-3 1 laureat
ZUCH

 

2 laureatów
DRUŻYNOWY KONKURS  SPACERKIEM PO SOPOCIE

 

3 miejsce
Wielki Maraton Czytelniczy 3 wyróżnienia
TALENTY KONKURS TALENT DLA WSPÓLNOTY 4 laureatów
Talent aktorski Głowna rola w sztuce: „Wiedźmin”

Wygrany casting do filmu fabularnego. W rolach głównych: Magdalena Cielecka

SUKCESY SPORTOWE
PŁYWANIE OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE „ELBLASKA WIOSNA PŁYWACKA” 2017 3 razy I MIEJSCE

II MIEJSCE

III MIEJSCE

OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE GLIWICE NIGHT & LIGHT SWIM PIERWSZE MIEJSCE – REKORD POLSKI

 

INTERNATIONAL SWIMMING CUP POZNAŃ 2017 2 RAZY I MIEJSCE I REKORD POLSKI

 

AQUASTACJA CUP

 

4 RAZY I MIEJSCE

3 RAZY II MIEJSCE

3 RAZY III MIEJSCE

LEKKOATLETYKA/INNE MISTRZOSTWA SOPOTU TAG RUGBY I MIEJSCE

 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Drużynowe Biegi Przełajowe Dziewczęta

I MIEJSCE

 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Czwrobój Lekkoatletyczny – Dziewczęta

II MIEJSCE

 

 

Lokomotywa - Przedszkole i szkoła
AktualnościList od Dyrekcji – działalność Szkoły Podstawowej – 1 kwartał 2018