Konferencja „PO CO ŻYĆ?”

Drodzy Rodzice i Nauczyciele,

serdecznie zapraszamy na współorganizowaną przez nas, bardzo ciekawą konferencję. Szczegóły poniżej!

Z okazji 25-lecia ostatniej wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Trójmieście oraz u progu obchodów 100-lecia założenia Archidiecezji Gdańskiej zapraszamy Państwa na XIV Ogólnopolską Konferencję Naukową: Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI w.

Temat tegorocznej konferencji:

„PO CO ŻYĆ?” a AKTUALNOŚĆ NAUCZANIA JANA PAWŁA II DLA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA

Kiedy:   07-09.06.2024r.

Gdzie: Katedra Oliwska w Gdańsku-Oliwie oraz Aula św. Jana Pawła II, przy Katedrze Oliwskiej, ul. Cystersów 16, 80-330 Gdańsk – Oliwa.

Konferencja jest odpowiedzią na poszukiwania przez rodziców i nauczycieli wiedzy na temat współczesnych zagrożeń związanych z rozwojem młodego człowieka i sposobów radzenia sobie z tymi problemami.

W tym roku swym doświadczeniem i wiedzą podzielą się m.in.:

ks. biskup Piotr Przyborek,  dr hab. Magdalena Błażek – prof. GUMed, red. Grzegorz Górny, ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski, Ewa Kowalewska.

W naszej konferencji bierze udział ok. 200 osób, a wykładowcy  i uczestnicy przyjeżdżają z całej Polski.

Podobnie jak w latach poprzednich, patronat nad wydarzeniem objął Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański Tadeusz Wojda

Liczba miejsc jest ograniczona, prosimy o jak najszybsze zgłoszenia.

 1. Zgłoszenia udziału prosimy składać  na stronie  https://konferencja-zagrozenia-po-co-zyc.konfeo.com

 Każdy uczestnik otrzyma bezpłatne materiały konferencyjne, a nauczyciele (na życzenie) zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji.

Wczesna rejestracja w terminie do dnia 20 maja 2024 nagradzana specjalnym bonusem książkowym!

XIV KONFERENCJA – ZAGROŻENIA ROZWOJU OSOBOWOŚCI MŁODEGO CZŁOWIEKA NA POCZĄTKU XXI WIEKU

dedykowana śp. ks. JANUSZOWI WITKOWSKIEMU oraz  śp. ks. prof.  Andrzejowi Kowalczykowi
pod patronatem Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Tadeusza Wojdy

„PO CO ŻYĆ?” a AKTUALNOŚĆ NAUCZANIA JANA PAWŁA II DLA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA

GDAŃSK, 07-09.06.2024r.

PROGRAM

7 czerwca (Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz pierwszy piątek miesiąca)

18.00 Msza św. z homilią ks. prof. dr hab. Marka Chmielewskiego (KUL) Po mszy św. nauka ks. prof. dr hab. Marka Chmielewskiego (KUL) – „Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa”

8 czerwca (sobota) (św. Jadwigi Królowej)

08.00-09.00 Rejestracja Uczestników Konferencji

Część I Nauka

09.00 – Słowo wstępne

09.15 – 09.45   ks. biskup Piotr Przyborek  – „Biblijny sens jubileuszu”

09.45 – 10.15 o. dr hab. Jan P.  Strumiłowski OCist  – „Mądrość wyboru w perspektywie wiary”

10.15 – 10.45  Przerwa kawowa  

10.45 – 11.15   red. Grzegorz Górny  – „Kto chce ukraść dusze naszych dzieci?” 

11.15 – 11.45  dr hab. Magdalena Błażek, prof. GUMed  – „Zagrożenia  integracji i rozwoju tożsamości w obszarze płci i seksualności”

11.45-12.30   Dyskusja panelowa

12.30-14.00   Przerwa obiadowa

Część II  Kultura

14.00-14.30   o. dr Łukasz Buksa OFM – „Cyfrowe Pułapki: Wpływ używania nowych technologii na rozwój osobowości i komunikację adolescentów „

14.30-15.00  Grzegorz Kasjaniuk  – „Czego słuchasz? – zagrożenia duchowe w muzyce, w popkulturze”

15.00-15.30  Przerwa kawowa

15.30-16.00   ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski (KUL) –  „Duchowość jako zagrożenie?” 

16.00-16.15  ks. Grzegorz Daroszewski – „Duchowe zagrożenia dla rodziny i przeciwdziałanie im – na podstawie nauczania św. Jana Pawła II”

16.15-16.45 o. dr Łukasz Buksa OFM    – „Oblicza kultury destrukcji: analiza negatywnych zachowań a ich wpływ na komunikację w społeczeństwie współczesnym”

16.45-17.30  Dyskusja panelowa, podsumowanie i zamknięcie części wykładowej

18.00  Msza św. (msza w intencji śp. ks. Janusza Witkowskiego oraz  śp. ks. prof.  Andrzeja Kowalczyka}

9 czerwca (niedziela)

Prowadzącym konferencję oraz moderatorem dyskusji w niedzielę 09.06.2024 będzie Antoni Szymański (senator  VI i IX kadencji)

Część III Rodzina

09.00 – Słowo wstępne

09.15-09.30   Ireneusz Rogala – „Różaniec Rodziców – znaczenie w życiu rodziny + świadectwa”

09.30- 09.45 Edyta Gronowska  – „Jak wychować dziecko, by wypełniło swoje życie sensem”

09.45 -10.15 r.pr. Katarzyna Gęsiak – „„W jakim kierunku zmierzają zmiany prawne dotyczące ochronyżycia ludzkiego w Polsce? Czy podążamy śladem Francji?”

10.15 – 10.45   Przerwa kawowa

10.30-11.00  dr hab. Ewa Ryś prof. UKSW „Syndrom postaborcyjny”

11.00-11.30  Ewa Kowalewska (HLI) – „Pigułka „DZIEŃ PO” od 15 roku życia. Zagrożenia dla zdrowia kobiet i ich dzieci.”

11.30-12.00 ks. dr Jerzy Jastrzębski  – „Siostra Wanda Boniszewska. Stygmatyczka do odkrycia”

12.00-12.45  Dyskusja panelowa

12.45- 13.00 Zakończenie konferencji

MIEJSCE KONFERENCJI:

Aula Jana Pawła II (przy Katedrze Oliwskiej), ul. Cystersów 16, 80-330 Gdańsk – Oliwa (część wykładowa)

Katedra Oliwska, Gdańsk – Oliwa (msze św.)

ORGANIZACJA MERYTORYCZNA I PRZEWODNICTWO: ks. Grzegorz Daroszewski

ORGANIZATORZY:

 • Wspólnota Różańca Rodziców MB Oliwskiej  przy Parafii Archikatedralnej pw. Trójcy Świętej w Gdańsku Oliwie, ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 5; www.rozaniecrodzicow.pl  oraz
 • Towarzystwo Edukacyjne LOKOMOTYWA https://lokomotywa.edu.pl/
 • Przy wsparciu: Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Uniwersytetu Gdańskiego
 • PATRONAT MEDIALNY: Gość Niedzielny

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU prosimy składać  na stronie https://konferencja-zagrozenia-po-co-zyc.konfeo.com

Każdy uczestnik otrzyma bezpłatne materiały konferencyjne, a nauczyciele (na życzenie) zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji.

 • Uwaga: rejestracja w terminie do dnia 20 maja 2024 nagradzana specjalnym bonusem książkowym!
 • Każdy zgłaszający otrzyma e-mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 • Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Koszt udziału w konferencji od 90,- pln za całość.
 • Dla nauczycieli oraz studentów zniżka 50%.
 • Można uczestniczyć w całości konferencji lub tylko w mszach św. w Katedrze Oliwskiej.

W czasie konferencji można będzie nabyć wiele interesujących pozycji literatury z zakresu poruszanych tematów.

Zachęcamy do wspierania duchowego modlitwą oraz, w miarę możności, wsparcia materialnego organizacji tej Konferencji. Każdy, kto mógłby wesprzeć finansowo organizację konferencji, proszony jest o dokonanie dowolnej wpłaty na konto: Santander Bank Polska S.A. Nr rachunku: 12 1090 1098 0000 0001 2022 4457 z dopiskiem: darowizna – Konferencja Gdańsk

Prosimy też o wysyłanie wiadomości o Konferencji do WSZYSTKICH znajomych i zainteresowanych tematyką – o rozszerzanie informacji na ten temat w swoich środowiskach.

Konferencja dedykowana jest śp. kapłanom: ks. prof. Andrzejowi Kowalczykowi oraz blisko z nim współpracującemu ks. Januszowi Witkowskiemu.

 • Ks. prof. Andrzej Kowalczyk – biblista, wykładowca w Gdańskim Seminarium Duchownym, od 1998 r egzorcysta diecezji gdańskiej, założyciel wspólnoty Marana-tha. Absolwent Papieskiego Instytutu Biblijnego oraz Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu w Rzymie. Zmarł 20 lutego 2021r.,  w dniu swych 81. urodzin i w 56. roku kapłaństwa.
 •  Ks. Janusz Witkowski – współzałożyciel Gdańskiego Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych oraz Katolickiego Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Dzieł Ewangelizacji ” Jezus żyje”. Zmarł 11 lipca 2007r., po długiej chorobą nowotworowej, w święto św. Benedykta, patrona Europy. Odchodząc swoje życie ofiarował diecezji. Jego grób znajduje się na cmentarzu parafii św. Mikołaja w Gdyni-Leszczynkach.
Lokomotywa - Przedszkole i szkoła
AktualnościKonferencja „PO CO ŻYĆ?”