Jak zatem pozostać dostępnym emocjonalnie dla swoich bliskich?

Jak zatem pozostać dostępnym emocjonalnie dla swoich bliskich?

Warto pamiętać, że osoba w silnym lęku, to osoba niedostępna emocjonalnie. Pomocne zatem okazuje się rozumienie i znajomość zasad postępowania w danej sytuacji. Dzieje się tak dlatego ponieważ do obniżenia lęku, czy niepokoju potrzebujemy rzetelnych informacji na temat bieżącej sytuacji i konkretnych zasad postępowaniu. Potrzebujemy spokoju i dostępu do racjonalnego myślenia. Niepokój i martwienie się są naturalne, gdy pojawia się zagrożenie zdrowia, czy życia oraz zamykane są przedszkola i szkoły, ale również utrudniają niekiedy trzeźwą ocenę danej sytuacji i racjonalne myślenie. Możemy odróżnić od niepokoju i martwienia się rozwagę oraz uznanie pewnego ryzyka, co jest bliższe racjonalnemu myśleniu i trzeźwej ocenie danej sytuacji.

Podsumowując: Znajomość zasad postępowania w sytuacjach nowych (aktualnie trudnych) obniża lęk a umożliwia racjonalne myślenie i postępowanie.

W obecnej sytuacji możemy oprzeć się na materiale opartym na rzetelnych źródłach wiedzy, przygotowanym przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku:

Lokomotywa - Przedszkole i szkoła
#STACJAWSPARCIEJak zatem pozostać dostępnym emocjonalnie dla swoich bliskich?