#STACJAWSPARCIECzy Bóg milczy, gdy jest mi trudno?