Czy Bóg milczy, gdy jest mi trudno?

Czy Bóg milczy, gdy jest mi trudno? Czym jest Jego milczenie?

Prześlij komentarz

#STACJAWSPARCIECzy Bóg milczy, gdy jest mi trudno?