Szkoła

 

OFERTA KÓŁEK NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZAJĘCIA SĄ NIEODPŁATNE

 

DLA KLAS 1-3 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

„JOGGING WITH ENGLISH”

„Bieganie po angielsku” jest nowatorską metodą uczenia języka angielskiego poprzez zaadaptowanie go świata dzisiejszej fascynacji zdrowym trybem życia. Łączy w sobie cztery elementy:

  • teorię językową
  • praktykę językową
  • wspomaganie ogólnego rozwoju organizmu
  • przyswajanie wiedzy z zakresu zdrowego trybu życia

SZACHY

Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka – kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Dlatego też wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności.
Zajęcia z „szachów” zawierają wiele elementów wychowawczych. Uczą odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje, cierpliwości, wytrwałości i panowania nad sobą. Szachy uczą pokory gdyż, że nie wszystkie decyzje są słuszne. Efekty gry widać już we wczesnej edukacji dziecka. Objawia się to umiejętnością koncentracji nad zagadnieniem, łatwością zapamiętania szczegółów czy szybkością w dotarciu do prawidłowego rozwiązania problemu. Szachy to nie tylko wyrafinowana rozrywka intelektualna, ale także ogromna inwestycja w umysły naszych dzieci.

MALI WIELCY ARTYŚCI

Wędrówka przez historię sztuki. Poznawanie stylów i technik, które zmieniały historię. Nauka od wielkich mistrzów i ich dzieł jak malować, rysować, tworzyć, wyrażać siebie. Chodzenie na dwóch nogach- pierwsza to historia sztuki, wielkie dzieła, epoki i artyści, a druga to praktyka- poznawanie najwspanialszych stylów w sztuce przez tworzenie w nich własnych dzieł. Dotknięcie klasycznych tematów takich jak: pejzaż, martwa natura, portret, scena rodzajowa, scena religijna, ale będzie też czas na szaleństwo abstrakcji, action painting, ilustrację, grafikę, kolaż.

ARTE EN ESPANOL Y ENGLISH

Kółko artystyczno-językowe. Wykonywanie projektów plastycznych, podczas których poznawane będzie nowe słownictwo. Rozwijanie głównie umiejętności językowych dzieci za pomocą metodologii CLIL (Content and language integrated learning), usprawniającej przetwarzanie nowych umiejętności lingwistycznych za pomocą elementów sztuki, plastyki, muzyki i prac manualnych.

KÓŁKO PODRÓŻNICZE IM. JANA Z KOLNA

Przybliżanie dalekich krajów, Poznawanie ciekawostek na ich temat.

Słuchanie muzyki z różnych zakątków globu.

Szykowanie pysznych potraw.

Spotkania z ludźmi, którzy byli na drugiej półkuli.

PRZEDSIĘBIORCZE PIERWSZAKI

Celem zajęć jest rozwijanie twórczego myślenia dzieci, budowanie ich pewności siebie oraz kształtowanie postawy aktywnej, twórczej, otwartej, świadomej wartości angażowania się w życie społeczno-ekonomiczne, chętnej do działania i “brania spraw w swoje ręce” a zatem przedsiębiorczej.

Merytorycznie celem warsztatów jest :

– przybliżenie dzieciom podstawowych terminów związanych z przedsiębiorczością, a tym samym rozbudowanie biernego oraz czynnego słownika dziecka w dziedzinie ekonomii, a szczegółowo finansów;

– wspieranie w rozumieniu znaczeń podstawowych mechanizmów rynkowych związanych z pieniądzem, bankowością, oszczędnością, zarządzaniem kapitałem; oraz

– prowadzenie do rozumienia roli i znaczenia reklamy, a w ten sposób przygotowanie do świadomego odbioru reklam.

EKSPERYMENTY

Głównym celem zajęć jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego. Doświadczanie świata przez młodsze dzieci jest o tyle istotne, że to w tym czasie procesu kształcenia rozwijają się najważniejsze predyspozycje, zainteresowania i talenty. Zajęcia będą polegały na przeprowadzeniu doświadczeń, które pozwolą na uświadamianie, że wszystko, co dzieje się w naturze ale też w domu, szkole, w środowisku najbliższym, da się wyjaśnić w sposób naukowy. Doświadczenia prowadzone przez dzieci mają pokazać, że oprócz wiedzy teoretycznej, niezwykle istotna jest umiejętność logicznego rozumowania, przeprowadzania wywodów, które są charakterystyczne dla świata nauki. Oprócz przeprowadzania doświadczeń, dzieci będą prowadziły karty obserwacji. Zajęcia pomagają w przygotowaniach do konkursu Świetlik.

MATEMATYCZNE ASY

Rozbudzanie zainteresowania matematyką, przygotowywanie do konkursów. Wzmacnianie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania.

CODE+

Zajęcia dla uczniów czujących niedosyt kodowania lub mających z nim trudności.

DOŚWIADCZAM, WIEM, ROZUMIEM

– Rozwijanie trzech kluczowych kompetencji, czyli myślenia: matematycznego, twórczego i naukowego

-Rozwijanie kompetencji interpersonalnych, społecznych, etycznych

-Rozwijanie kompetencji intrapersonalnych i emocjonalnych, ruchowych

-Rozwijanie kompetencji językowych i kulturowych

-Rozwijanie kompetencji matematycznych i potrzebnych do sprawnego korzystania ze sprzętu komputerowego oraz przedsiębiorczości

-Rozwijanie kompetencji plastycznych

CITRI’S COOL CONVERSATION CLUB

Zajęcia rozwijające znajomość języka angielskiego. Prowadzący – Citri Bell – nasz szkolny native English-speaker prosto z Houston w Texasie prowadzi ciekawe konwersacje, co jest nieocenione przy nauce języków obcych.

DOGRYWKA

Edukacja polonistyczna oraz matematyczna w zależności od aktualnej potrzeby uczniów. Powtarzanie materiału

SZKOLNE KOŁO SPORTOWE (SKS)

Celem zajęć Szkolnego Koła Sportowego jest zapewnienie dzieciom jak największej ilości i intensywności ruchu dostosowanego do potrzeb i możliwości dzieci na I etapie edukacji, wszechstronne kształtowanie cech motorycznych, wdrażanie do umiejętnego działania w zespole, przestrzegania zasady fair play oraz pozytywne oddziaływanie ruchem na rozwój fizyczny, emocjonalny i psychiczny. Tematyka zajęć Szkolnego Koła Sportowego obejmuje gry i zabawy orientacyjno-porządkowe, terenowe, zabawy integracyjne, ćwiczenia, gry i zabawy rozwijające poszczególne cechy motoryczne tj. szybkość, wytrzymałość, siłę, moc, koordynację ruchową, gibkość. W zależności od tematu oraz warunków atmosferycznych, zajęcia odbywać się będą na sali gimnastycznej, na szkolnym boisku, a także w poza szkołą na terenie Sopotu.

KÓŁKO SPACEROWE

Zwiedzanie Sopotu pod kątem poznawania okolic i orientacji w urbanistyce Sopotu (ulice, komunikacja miejska); ważne punkty (np. urząd, kościół); tereny leśne i morskie. Opowieści o patronach i nazwach ulic. W razie niepogody gry planszowe.

KÓŁKO MUZYCZNO-RUCHOWE

Dzieci w wieku wczesnoszkolnym mają dużą potrzebę ruchu i są bardzo otwarte na odbiór muzyki. Dlatego tańce integracyjne, zabawy ruchowe przy muzyce i tworzenie układów choreograficznych będą sposobem na dobrą zabawę. Podczas zajęć dzieci nauczą się współpracy w zespołach, zdobędą wiedzę z zakresu podstawowych kroków tanecznych z tańca klasycznego i współczesnego. Będą zachęcane do wyrażania własnej ekspresji muzycznej i do odbioru muzyki.

 

KLASY IV-VI

PORACHUNKI MATEMATYCZNE

Zajęcia rozszerzające materiał podstawy programowej dla uczniów klas IV-VI, przygotowujące do konkursów i olimpiad matematycznych takich, jak: Kuratoryjny Konkurs z Matematyki, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur, Rachmistrz, Muszelka i inne. Rozwijanie umiejętności rachunkowych i logicznego myślenia. Poznawanie ciekawostek ze świata matematyki.

CODE+

Zajęcia dla uczniów czujących niedosyt kodowania lub mających z nim trudności.

CITRI’S COOL CONVERSATION CLUB

Zajęcia rozwijające znajomość języka angielskiego. Prowadzący – Citri Bell – nasz szkolny native English-speaker prosto z Houston w Texasie prowadzi ciekawe konwersacje, co jest nieocenione przy nauce języków obcych.

JAK SIĘ UCZYĆ, ŻEBY SIĘ NAUCZYĆ

Poznawanie narzędzi i metod wspomagających uczenie. Określanie indywidualnego stylu uczenia się. Zapoznanie z metodą mediacji.

WARSZTATY WOKALNE GOSPEL PO ANGIELSKU 

Zajęcia rozwijające warsztat wokalny oraz znajomość języka angielskiego. Prowadzący – Citri Bell – nasz szkolny native English-speaker prosto z Houston w Texasie, a jednocześnie znany piosenkarz, autor wielu piosenek i poeta –  co tydzień – zabiera dzieci w niezapomnianą przygodę z muzyką! Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia: – emisja głosu – rytmika – ćwiczenia oddechowe – ćwiczenia dykcyjne – dobór i interpretacja utworu – praca z mikrofonem – omówienie technik wokalnych w różnych stylach muzycznych

KÓŁKO MULTIMEDIALNO – KULTUROWE

-Tworzenie lapbooków opisujących kulturę krajów anglojęzycznych -Prezentacje multimedialne – Trening językowy dzięki odpowiednim narzędziom multimedialnym (m.in. Quizlet, platforma edukacyjna Lerni)

MUZYCZNE SPOTKANIA

Przygotowywanie programów wokalno – instrumentalnych  na spotkania z zaproszonymi gośćmi: muzykami, wokalistami, instrumentalistami oraz tancerzami. Podczas tych spotkań zapoznanie się z tematyką oraz współtworzenie „Dzieła muzycznego”. Rozmowy o kulturze, poszerzanie wiedzy z zakresu instrumentalistyki, choreografii i emisji głosu a także kreowania wizerunku scenicznego i znaczenia reklamy w kulturze. Indywidualne zainteresowania i umiejętności uczniów z pewnością wzbogacą wszystkich uczestników spotkania. Cel główny: zachęcanie do osobistego zaangażowania uczniów w aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i ukazanie korelacji różnych dziecin w sztuce.

ZESPÓŁ MUZYCZNY

Zespół muzyczny jaki chcemy stworzyć będzie łączył różne zdolności uczniów: instrumentalne i wokalne. Na kółku uczniowie po zapoznaniu się z podstawowymi zasadami kompozycji i aranżacji będą tworzyć własne utwory i piosenki. W dalszej perspektywie posłużymy się komputerowym Programem „Finale”, służącym do tworzenia partytur. Uczniowie zapoznają się z możliwościami, jakie daje praca w  tym programie. Nauczą się komponowania i zapisywania pomysłów w notacji muzycznej a program umożliwi odsłuchanie ścieżki dźwiękowej.  Głównym celem kółka jest umożliwienie twórczej ekspresji uczniów, zachęcanie do rozwijania własnych zdolności muzycznych. Realizacja treści daje potrzebne narzędzia do dalszych twórczych poszukiwań.

 

 

 

Zaloguj

Create an account