Szkoła

Opłaty

Czesne: Od roku szkolnego 2017/2018 – 700 zł miesięcznie, płatne do 7-ego dnia każdego miesiąca przez 12 miesięcy w roku przez cały okres edukacji szkolnej

Opłaty za posiłki, basen – wg stawek na dany rok

Rodzice otrzymują dostęp do konta osobistego w programie  Saldo24, w którym monitorują  aktualne należności.

Pozostałe opłaty:

  • Jednorazowa składka na ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków NW – ok. 45 zł (dobrowolnie)
  • Jednorazowa opłata w kwocie 150 zł płatna na początku roku szkolnego (do 7-ego września) na: drukowanie i kserowanie kart pracy, zakup wspólnych pomocy i artykułów szkolnych, farb, klejów, itp.
  • Jednorazowa opłata rekrutacyjna z gwarancją miejsca – 800 zł.
  • Podręczniki- informacje o materiałach edukacyjnych podane są zawsze we wrześniu.

Wszystkie opłaty w Szkole Lokomotywa prosimy dokonywać wg schematu:

Nazwisko i imię _ tytuł _ SP Lokomotywa
na konto: Bank Zachodni WBK SA 1 Oddział w Sopocie 02 1090 1098 0000 0001 1597 3418

REGULAMIN POBIERANIA OPŁAT

Zaloguj

Create an account