fbpx

Przedszkole

Tutoring

Rodzice powinni znać potrzeby dziecka, rozpoznawać szanse i rozwiązywać problemy, wiedzieć jak dbać o jego wszechstronny rozwój.

W przedszkolu każde dziecko ma swojego opiekuna – tutora, który towarzyszy mu w rozwoju i wspiera rodziców w wypełnianiu ich rodzicielskiego powołania. Celem zainteresowania opiekuna jest cała osoba dziecka, a główna praca skupia się na rozwoju charakteru dziecka, jego potencjału intelektualnego i umiejętności.

PLAN DZIAŁANIA DLA DZIECKA I CAŁEJ RODZINY

Rodzice i tutor spotykają się 3 razy w roku, omawiając postępy dziecka i pojawiające się problemy. Efektem rozmowy jest wypracowanie planu działania dla dziecka i rodziny, który następnie wdrażany jest w życie, a jego rezultaty przedstawiane są na kolejnym spotkaniu.

Aby spotkania z tutorem były owocne, rodzice przygotowują się do nich wcześniej poprzez:

  1. Podsumowanie ustaleń z ostatniego spotkania oraz zweryfikowanie co się udało, a czego nie udało się dziecku i rodzinie osiągnąć. Zastanowienie się nad przyczynami.
  2. Ustalenie o jakich sprawach, problemach, wydarzeniach, osiągnięciach dziecka rodzice chcą porozmawiać z tutorem (lista pytań).
  3. Zastanowienie się nad celami, zadaniami jakie chcemy postawić przed sobą i przed dzieckiem po spotkaniu.

Ku pełnej współpracy oferujemy rodzicom także liczne szkolenia, konferencje, kursy

Zaloguj

Create an account
Facebook
YouTube
Instagram
Copy link
Powered by Social Snap