Przedszkole

Opłaty

Czesne: w roku szkolnym 2018/2019 jest bez zmian – 600 zł miesięcznie, płatne do 7-ego dnia każdego miesiąca przez 12 miesięcy w roku przez cały okres edukacji przedszkolnej.

Świetlica: 15.30 – 17.00 50 zł/m-c lub 5 zł/dzień w przypadku korzystania przez dziecko z tej formy organizacji jego aktywności

Całodzienne wyżywienie:

3,50 zł śniadanie, 1,50 zł zupa, 10,00 zł II danie + podwieczorek / Na podstawie złożonych zamówień

*w przypadku zmiany ceny poinformujemy rodziców w osobnym mailu

Rodzice otrzymują dostęp do konta osobistego w programie  Saldo24, w którym monitorują  aktualne należności.

Pozostałe opłaty:

  • Jednorazowa składka na ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków NW w kwocie 36 zł płatna na początku roku przedszkolnego (dobrowolna).
  • Jednorazowa wyprawka w kwocie 150 zł płatna na początku roku szkolnego (do 7- ego września) obejmująca artykuły papiernicze i higieniczne.
  • Jednorazowa opłata rekrutacyjna z gwarancją miejsca – 500 zł.
  • Podręczniki – informacje o materiałach edukacyjnych podane są zawsze we wrześniu.

Wszystkie opłaty w Przedszkolu Lokomotywa prosimy dokonywać wg schematu:
Nazwisko i imię _ tytuł _ P Lokomotywa
na konto: Bank Zachodni WBK SA 1 Oddział w Sopocie 02 1090 1098 0000 0001 1597 3418

REGULAMIN POBIERANIA OPŁAT

 

Zaloguj

Create an account