Przedszkole

„Lokomotywa” jest inicjatywą edukacyjno-wychowawczą rodziców i pedagogów, która istnieje od 2006 r. Przedszkole zostało założone przez rodziców i dla rodziców. Dlaczego?
Okres przedszkolny to okres szczególnego rozwoju dziecka. Już nigdy nie będzie ono w stanie nauczyć się tak dużo i w takim szybkim tempie.
Intensywność stymulacji jakiej poddawane jest w pierwszych latach życia dziecko wpływa zarówno na poziom jego rozwoju intelektualnego, jak i umiejętności nawiązywania relacji społecznych i koleżeńskich. Zatem to w jaki sposób spędzi godziny poza domem w dużej mierze warunkuje jakim będzie człowiekiem.

Zgodnie z przysłowiem „czym skorupka za młodu nasiąknie…” ten czas jest więc ogromną inwestycją w przyszłość naszych dzieci. Tak więc zdając sobie sprawę z ogromu tej odpowiedzialności powołaliśmy do życia projekt „Lokomotywa”.

Co wyróżnia Lokomotywę?

Wielu rodziców stawia swoim dzieciom wysokie cele edukacyjne i bardzo dobrze! Musimy jednak pamiętać, iż osiąganie dobrych wyników dydaktycznych jest konsekwencją dobrze realizowanego programu wychowawczego. Dlatego więc „Lokomotywa” „wychowuje” swoich małych podopiecznych i zwraca taką samą uwagę na kształtowanie nawyków, systemu wartości i postaw, jak i wszechstronną edukację.
NASZE PODSTAWOWE ZADANIE – INTEGRALNY ROZWÓJ DZIECKA w jego sferze fizycznej, umysłowej, emocjonalnej, społecznej i duchowej. Stawiamy na ścisłą współpracę nauczycieli i rodziców.

Nasze filary

Wychowanie

Edukacja

 • indywidualny opiekun (tutor), który bardzo dokładnie codziennie przygląda się dziecku, towarzyszy w rozwijaniu jego mocnych stron i talentów, wyznacza obszary rozwoju, wspomaga w wychowaniu (jedność celów i metod: dom-przedszkole)
 • kształtowanie charakteru poprzez ćwiczenie dobrych postaw (uporządkowanie, pracowitość, hojność, odpowiedzialność, pobożność i radość) i nawyków (miesięczne karty pracy)
 • naturalne pogłębianie relacji z Bogiem poprzez codzienną modlitwę i odwoływanie się do zasad moralnych
 • budowanie wspólnego środowiska rodzin (wyjazdy, spotkania, współpraca) podlinkowanie do INTEGRUJEMY SIĘ,
 • nauka przez twórczą zabawę:
  • zajęcia lingwistyczne (3 razy w tygodniu j. angielski + 1 raz w tygodniu j. hiszpański -5-latki),
  • zajęcia humanistyczno-plastyczne,
  • zajęcia matematyczno-logiczne,
  • zajęcia umuzykalniające,
  • zajęcia psychoruchowe
 • bogata oferta dodatkowa – basen, szachy, taniec, piłka nożna (Sopocka Akademia Piłkarska)
 • bieżąca informacja na temat dziecka + spotkania z opiekunem i realizacja wspólnie ustalonego planu rozwoju
 • edukacja rodziców – oferta szkoleń i wykładów dla rodziców wspierających proces wychowawczy

Program wychowawczy

Najważniejsze jest wychowanie i to od niego zależy w dużej mierze skuteczność nauczania. Nasze działania zmierzają do tego, aby każdy osiągał najwyższy rozwój swoich możliwości i zdolności, a w przyszłości uzyskał dojrzałość oraz umiejętności konieczne do podejmowania decyzji w sposób wolny i odpowiedzialny.

WOLA – CHARAKTER – UMIEJĘTNOŚCI

Każde dziecko rozwija się we właściwy dla siebie sposób. Trzylatek różni się do pięciolatka, chłopiec różni się od dziewczynki, jedno dziecko różni się od drugiego. Dlatego każde dziecko potrzebuje indywidualnego podejścia i bezwarunkowej akceptacji. W Lokomotywie przykładamy ogromną wagę do kształtowania woli dziecka, jego charakteru i umiejętności. Cele te realizujemy poprzez:

1rozwój charakteru (porządek, męstwo, posłuszeństwo, prawdomówność, wytrwałość, pracowitość, itp.). więcej …
ZADANIA KSZTAŁTUJĄCE WOLĘ są niezbędnym elementem kształtowania charakteru dziecka jest stworzenie odpowiednich warunków i przestrzeni wspomagającej rozwój woli. Praca nad własnym charakterem to przede wszystkim aktywne uczestniczenie w zajęciach, umiejętność czekania, wysiłek fizyczny, porządkowanie swojej sali i miejsca pracy, pokonywanie swojego lenistwa, mówienie prawdy, przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie, pomaganie kolegom i koleżankom w trudnych chwilach. Na każdy miesiąc rodzice otrzymują program, w którym określone są nawyki nad którymi pracują dzieci, zadania wychowawcze z zakresu autonomii, socjalizacji i pracy, zalecenia i wskazówki do pracy w domu. Przedstawiamy kilka dodatkowych narzędzi, które wykorzystujemy w przedszkolu pracując nad kształtowaniem charakteru dziecka: 1) Zasady postępowania wiszące w widocznym miejscu. 2) Pogadanki na temat kształtowania charakteru. 3) Czytanie książek z ciekawymi historiami. 4) Zachęcanie dzieci do uczestnictwa w wolontariacie (np. kiermasz dobroczynny). 5) Indywidualny dzienniczek zadań dla każdego dziecka.)

2nauka odpowiedzialności (za swoje decyzje i wybory, za siebie i innych), więcej …
NAUCZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Świadomość własnych obowiązków, dobrowolne ich przyjmowanie i wypełnianie najlepiej jak potrafimy – to właśnie działanie w sposób odpowiedzialny. W sferze podejmowania decyzji: 1) Zachęcamy dziecko do dokonywania wyborów (im starsze dziecko tym, obszar decyzji powinien się zwiększać). 2) Stwarzamy możliwości do podejmowania decyzji. 3) Dajemy dziecku prawo do popełniania błędów (dziecko ma prawo popełnić błąd, a my uczmy je powstawać i pokazujmy co można poprawić, nie obarczajmy je poczuciem winy, nie paraliżujmy aktywności lękiem przed popełnieniem błędu).

3wyrażanie swoich uczuć (bo nie ma złych uczuć).
UCZUCIA I POSTAWY PROSPOŁECZNE We wszystkich obszarach życia spotykamy się z różnymi uczuciami dziecka, ze współczuciem, smutkiem, złością, niechęcią, gniewem, radością. Nie ma złych uczuć, dlatego uczymy nasze dzieci świadomego przeżywania różnych stanów emocjonalnych, pokazujemy im jak mogą sobie z nimi radzić. Bardzo ważnym elementem kształtowania postaw prospołecznych u dzieci są zadania, które umożliwiają naukę współżycia w grupie oraz służenia pomocą innym. Są nimi przykładowo: wzajemna pomoc, troska o miłe przyjęcie nowych kolegów i koleżanek, dbanie o miłą atmosferę, dobre relacje, troska o dostrzeganie potrzeb innych dzieci.

4formacja duchową (w oparciu o prawdy wiary katolickiej).
W placówkach Towarzystwa Edukacyjnego Lokomotywa nauczanie religii i wychowanie odbywają się zgodnie z podstawowymi zasadami doktryny katolickiej.
Formacja duchowa w Przedszkolu „Lokomotywa” jest bardzo ważnym aspektem kształtowania OSOBY.

Zależy nam, aby dzieci budowały i umacniały więzi z Bogiem poprzez codzienną modlitwę na początek dnia czy poprzez udział we Mszy Świętej m. in. na początek i koniec roku, w czasie adwentowym i wielkopostnym.
W przedszkolu nauczyciele w naturalny sposób opowiadają dzieciom o Bogu, ważnych uroczystościach kościelnych i ciekawych wydarzeniach z życia Świętych. Grupa 4,5,6-latków dodatkowo uczestniczy 1 raz w tygodniu w zajęciach z religii.

W wychowaniu religijnym istotna jest postawa wychowawców, świadectwo ich życia, szacunek i otwartość w kontaktach z dziećmi, rodzicami i całym personelem.
Opiekunem Duchowym Szkoły i Przedszkola Lokomotywa jest Ojciec Bertold Dąbkowski, OCD – karmelita bosy, rekolekcjonista, spowiednik i przyjaciel Lokomotywy. O. Bertold przygotowuje dzieci i ich rodziców do Pierwszej Komunii św., przewodniczy liturgii na rozpoczęcie oraz na zakończenie roku szkolnego.

Uwaga – w każdy pierwszy wtorek miesiąca o. Bertold odprawia Mszę św. w intencji dzieci, rodziców oraz kadry nauczycielskiej Lokomotywy. Zapraszamy – Klasztor Karmelitów Bosych, ul. Bartosza Głowackiego 3, Sopot


O. Bertold służy również radą i posługą duszpasterską kadrze i rodzicom.

W budynku naszej Szkoły cyklicznie odbywają się:

Program edukacyjny

Edukacja w Lokomotywie to przede wszystkim przygoda i dobra zabawa. Poprzez nią dzieci uczą się myśleć, tworzyć, planować, działać i współpracować.

W naszym przedszkolu:

 • jest bardzo mało typowych zabawek, a mimo to dzieci zaczynają i kończą swój dzień zabawą, poprzez którą od najmłodszych lat uczą się czytać, liczyć i nabywają praktyczne umiejętności.
 • każda ściana zachęca i stymuluje do nauki.
 • każda chwila wykorzystywana jest na zdobywanie umiejętności i poznawanie świata.

Aby w przyszłości nauka była pasją, już dzisiaj nasze dzieci czerpią z niej wiele radości.

Obszary edukacyjne realizowane w programie Lokomotywy:

Edukacja humanistyczna

Odbywa się poprzez czytanie książek, słuchanie audycji literackich i uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych, naukę wierszy, przysłów, zagadek. Dzieci poznają także historię Polski, Europy i świata. Bawią się również słowem metodą bitów inteligencji oraz codzienne zabawy logopedyczne. Staramy się, aby nasi wychowankowie już od najmłodszych lat mieli bliski kontakt z literaturą. Dużo czytamy, rozmaimy o książkach, bajkach. Stwarzamy sytuacje m.in. przez częste uczęszczanie do pobliskiej biblioteki, aby dzieci same sięgały do bogatego księgozbioru.

Edukacja matematyczna

Jest bardzo ważnym obszarem działania w Lokomotywie. Dzieci bawią się cyframi, liczbami, kształtami, konstruują, modelują, kodują, układają tangramy, puzzle. Wprowadziliśmy bity matematyczne i monografię liczb, a do zabawy wykorzystujemy drewniane klocki, słomki, klamerki, pudełka itp.

Edukacja ekologiczno-przyrodnicza

Rozbudza potrzeby poznawcze dzieci, zwraca ich uwagę na różnorodność otaczającego świata. Podejmujemy wiele zadań, aby zainteresować dzieci otaczającym nas światem: bezpośredni kontakt z przyrodą połączony z obserwacją zjawisk przyrodniczych podczas spacerów i wycieczek, doświadczenia i eksperymenty, organizowanie w salach kącików przyrody, budzenie wrażliwości ekologicznej. Poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z przyrodą i jej zjawiskami, dziecko może oglądać przyrodę, szukać, zbierać, porządkować eksponaty, badać zjawiska zachodzące w przyrodzie i eksperymentować.

Edukacja ruchowa

Codzienny blok psychoruchowy z zestawem odpowiednio dobranych ćwiczeń stymuluje pracę ciała i mózgu. W naszej sali gimnastycznej dzieci wspinają się na drabinki, robią przewroty, raczkują, pełzają, turlają się i skaczą. Każdego dnia bawią się na świeżym powietrzu, a wiosną i latem chodzą na plażę.

Edukacja muzyczna

Słuchanie muzyki klasycznej rozwija pamięć, inteligencję, poprawia koncentrację i pamięć. Zajęcia umuzykalniające i audycje muzyczne odbywają się codziennie, a rytmiczne dwa razy w tygodniu. Dzieci grają na instrumentach, uczą ok. 50 piosenek w ciągu roku, a dla chętnych w poniedziałki zorganizowaliśmy kurs tańca towarzyskiego.

Edukacja artystyczna

Dzieci poznają dzieła sztuki wybitnych malarzy, rzeźbiarzy, uczestniczą w warsztatach plastycznych, codziennie malują, rysują, wyklejają lub wycinają. Przedszkolaki często wykonują dla siebie stroje, a następnie przebierają się w nie, wcielając w różne postacie z bajek i nie tylko. Podstawą zajęć plastycznych jest radość jaką sprawia dziecku oglądanie, dotykanie, manipulowanie. Umożliwiają mu one okazywanie uczuć, wyrażanie swojej osobowości. Tworząc różnorodne prace dziecko rozwija własną wyobraźnię.

Edukacja lingwistyczna

Prawie codziennie o stałej porze miss Mariola przez 30 minut bawi się z dziećmi śpiewając piosenki, ucząc wierszyki, rysując. Wykorzystujemy na zajęciach bity inteligencji, a na ścianach polskie wyrazy mają swoje angielskie odpowiedniki. Dla pięciolatków wprowadziliśmy dodatkowo naukę j. hiszpańskiego (2 x w tygodniu).

Edukacja zdrowotna

W ramach profilaktyki zdrowotnej uczymy dzieci jak dbać o zdrowie poprzez zapewnienie aktywnego pobytu na świeżym powietrzu, organizowanie aktywności ruchowej z wykorzystaniem sprzętu gimnastycznego, kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych, propagowanie zdrowego stylu życia.

BIEŻĄCA OBSERWACJA DZIECKA

Nauczyciele prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Należy w tym miejscu podkreślić, że obserwacja pedagogiczna w przedszkolu dotyczy wszystkich dzieci w wieku 3-5 lat, a tylko w odniesieniu do 5, 6-latków dokonujemy oceny gotowości szkolnej. Takie podejście pozwala na wczesne rozpoznanie potencjalnych trudności w uczeniu się, problemów wychowawczych czy predyspozycji oraz zdolności twórczych dziecka, a co za tym idzie – określenie jego mocnych i słabych stron oraz opracowanie zindywidualizowanych programów stymulujących stosownie do potencjału rozwojowego dziecka. Nauczyciele współdziałają poprzez pracę w zespołach planujących i organizujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie przedszkola.

WYKORZYSTYWANE PROGRAMY NAUCZANIA

Codzienne zajęcia dydaktyczne prowadzimy na podstawie innowacyjnych programów nauczania:

 • Zatwierdzonych programów wychowania przedszkolnego.
 • Pedagogiki zabawy.
 • Metody krakowskiej prof. Jagody Cieszyńskiej.
 • Matematyka wg metody Maluch Badacz.
 • Edukacja przez Ruch Doroty Dziamskiej.
 • Metody „Ruchu Rozwijającego” Weroniki Sherborne.
 • Metody „Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz.
 • Zabaw fundamentalnych.
 • Edukacja matematyczna w wykorzystaniem metod Marii Montessori.

TUTORING – program ku dobru dziecka

Rodzice powinni znać potrzeby dziecka, rozpoznawać szanse i rozwiązywać problemy, wiedzieć jak dbać o jego wszechstronny rozwój.

W przedszkolu każde dziecko ma swojego opiekuna – tutora, który towarzyszy mu w rozwoju i wspiera rodziców w wypełnianiu ich rodzicielskiego powołania. Celem zainteresowania opiekuna jest cała osoba dziecka, a główna praca skupia się na rozwoju charakteru dziecka, jego potencjału intelektualnego i umiejętności.

PLAN DZIAŁANIA DLA DZIECKA I CAŁEJ RODZINY

Rodzice i tutor spotykają się 2-3 razy w roku, omawiając postępy dziecka i pojawiające się problemy. Efektem rozmowy jest wypracowanie planu działania dla dziecka i rodziny, który następnie wdrażany jest w życie, a jego rezultaty przedstawiane są na kolejnym spotkaniu.

Aby spotkania z tutorem były owocne, rodzice przygotowują się do nich wcześniej poprzez:

 1. Podsumowanie ustaleń z ostatniego spotkania oraz zweryfikowanie co się udało, a czego nie udało się dziecku i rodzinie osiągnąć. Zastanowienie się nad przyczynami.
 2. Ustalenie o jakich sprawach, problemach, wydarzeniach, osiągnięciach dziecka rodzice chcą porozmawiać z tutorem (lista pytań).
 3. Zastanowienie się nad celami, zadaniami jakie chcemy postawić przed sobą i przed dzieckiem po spotkaniu.

Ku pełnej współpracy oferujemy rodzicom także liczne szkolenia, konferencje, kursy.

Ramowy Plan Dnia

Przedszkole jest otwarte w godzinach od 7.30 do 17.00.

Poniżej przedstawiamy przykładowy plan dnia (dla każdej grupy może się on nieznacznie różnić)

7.30 – 8.15 Zabawy poranne
8.15 – 8.30 Zabawy edukacyjne cz. I
8.30 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 11.00 Zabawy edukacyjne cz. II (3 x j. angielski, 2 x rytmika, dla 5 i 6-latków dodatkowo: 1 x j. hiszpański, 4,5,6-latki 1 x religia)
11.00 – 12.00 Spacer
12.00 – 13.00 Obiad
13.00 – 14.30 Zabawy edukacyjne cz. III (drzemka dla 3-latków)
14.30 – 15.00 Podwieczorek
15.00 – 15.30 Zabawy edukacyjne cz. IV / zabawy na świeżym powietrzu
15.30 – 17.00 Zabawy świetlicowe

ZAJĘCIA DODATKOWE – ODPŁATNE

Istnieje możliwość skorzystania z następującej oferty (ceny mogą ulec zmianie):

 • szachy (25 zł/miesiąc)
 • basen (38 zł/ zajęcie)
 • taniec (12 zł/zajęcie)
 • gimnastyka korekcyjna (10 zł/zajęcie)
 • logopeda (18 zł/zajęcie)

 

Mundurek

W przedszkolu podczas zajęć obowiązuje mundurek – CZERWONE BLUZECZKI + GRANATOWE SPODNIE/SPÓDNICZKI. Jego noszenie ma pomóc dziecku skupić się na tym co ważne, a nie powierzchowne, a więc na relacjach osobowych. Noszenie stroju jest obowiązkowe dla wszystkich dzieci.

Kadra

Założenia i przyjęte zasady byłyby niczym, gdyby nie kadra. To ona jest kluczem do sukcesu. Nauczycieli w naszym przedszkolu charakteryzuje pasja do zawodu, miłość do dzieci, wysokie kompetencje zawodowe, moralna postawa i świadomość celów wychowawczo-dydaktycznych stawianych w edukacji personalistycznej.

Od nauczycieli oczekujemy obok wysokich kompetencji merytorycznych, pracy nad swoim charakterem oraz własnym rozwojem. Dlatego każdy nauczyciel jest objęty nadzorem pedagogicznym, który ma mu pomóc  w doskonaleniu umiejętności i podnoszeniu kwalifikacji. Nauczyciele uczestniczą w obowiązkowych warsztatach, radach pedagogicznych, konferencjach metodycznych, szkoleniach, wykładach, mają również możliwość odbywania awansu zawodowego pod okiem dyrektora dydaktycznego.

Adam Kozubski

kadra_a_kozubskiNauczyciel Wychowanie Fizyczne

Opis wkrótce

Agata Wilk

kadra_wilkNauczyciel

Jestem nauczycielem ponieważ jest to moje zamiłowanie z czasu dzieciństwa, kiedy w „szkolnej ławce” zasiadały pluszaki. Bycie wychowawcą to dla mnie wspólne odkrywanie świata, poznawanie jego natury w prawdzie, poprzez piękno. To sztuka dostrzegania w nim dobra. Praca nauczyciela to przestrzeń dla rozwoju poprzez bycie z innymi i dla innych. Wykształcenie: licencjat – filologia polska PWSZ Elbląg, magisterka – politlogia UG w Gdańsku, podyplomówka – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna PWSNS w Gdyni. Moje 2 największe pasje to książki i przyroda. Te pierwsze rozwijają wyobraźnię    i wrażliwość, pozwalają żyć głębiej. Inne dostarczają wiedzy, którą można wykorzystać w pracy. Natura, wysiłek fizyczny, długie rajdy po lesie z przyjaciółmi, wycieczki w górach, zwiedzanie ciekawych miejsc – to mój ulubiony sposób wypoczynku w wolnym czasie.

Aleksandra Szcześniak

kadra_szczesniakNauczyciel Rytmika

Jestem nauczycielem, ponieważ moją pasją jest przekazywanie wiedzy najmłodszym, umuzykalnianie, uwrażliwianie dzieci na muzykę.
Jestem absolwentką Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, kierunek: Rytmika (studia licencjackie) oraz Animacja kultury z arteterapią (studia magisterskie). Dodatkowo ukończyłam kurs oligofrenopedagogiki. Brałam także udział w kursach pianistycznych na terenie Polski, (m.in. Mistrzowski Kurs Pianistyczny w Kołobrzegu oraz Zamościu).
Poza pracą lubię słuchać muzyki (klasyczna, jazz), biegać oraz czytać książki.

Aleksandra Włoch

kadra_a_wlochNauczyciel

Dawno temu w Gminnym Przedszkolu zapatrzona w moje nauczycielki po raz pierwszy zapragnęłam w przyszłości być taka jak one.:) Oczywiście moje plany zawodowe często ulegały zmianie, jednak praca z dziećmi zawsze pozostawała bliska memu sercu. Cenię w niej możliwość ciągłego doskonalenia swojego warsztatu pracy, spontaniczność, codzienną przygodę oraz szczerość, która w tym zawodzie jest cechą niezbędną. Moje pierwsze wyjazdy z dziećmi na obozy kolonijne, zimowiska, praktyki w świetlicach środowiskowych i placówkach pedagogicznych tylko utwierdziły mnie w wyborze kierunku studiów. Była to Pedagogika na KULu. Po ich zakończeniu kontynuowałam dalszą edukację w tym kierunku. Ukończyłam studia podyplomowe z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kursy i szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne m.in. Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Lista rzeczy, które lubię jest bardzo długa. Zaczyna się od czekolady (i wszystkiego co jest z nią związane), nie może na niej zabraknąć dobrej książki, muzyki, tańca, a także podróży.

 

Anna Formella

kadra_a_formellaNauczyciel Religia

Jestem nauczycielem ponieważ…. praca z dziećmi sprawia mi ogromną radość. Zadziwiają mnie swoją wrażliwością i szczególną intuicją, gdy chodzi o kwestie wiary. Często zadają mi pytania, które zanoszę na modlitwę. Dużo zawdzięczam tym małym teologom, dzięki nim moja relacja z Bogiem jest pełniejsza.

Moje wykształcenie – kilkuletnia formacja we wspólnocie Sług Ewangelii, rok teologii na Papieskim Uniwersytecie Argentyńskim i certyfikat z „trudnych rozmów ze Stwórcą” – poziom średnio zaawansowany (to żart oczywiście).

Moje pasje… przede wszystkim odkrywanie obecności Boga w drugim człowieku i w sobie, kultura Indii, teatr, gra na gitarze.

 

Irena Mroch

kadra_i_mrochNauczyciel

Sport i praca z dziećmi to dwie największe pasje w moim życiu! Obie wymagają wiele czasu i zaangażowania, jednak radość jaką mi dają przewyższa wszystko.
Zaczynając naukę na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu nie myślałam, że w przyszłości będę pracować w przedszkolu. Jednak w czasie tych studiów mając okazje prowadzić różne zajęcia poczułam, że moim prawdziwym powołaniem jest praca z najmłodszymi dziećmi. Tą możliwość dało mi ukończenie studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
Swoją miłość do sportu staram się zaszczepić u każdego z moich maluchów. Nie trudno więc zgadnąć, że wielką radość daje mi prowadzenie zajęć w naszej sali gimnastycznej oraz na placu zabaw czy na boisku. Praca z dziećmi dostarcza mi niezwykle dużo radości oraz satysfakcji. Staram się aby każdy dzień spędzony w przedszkolu był dla dzieci ciekawą przygodą, a dla mnie nowym wyzwaniem.
Jako nauczyciel staram się nieustannie rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje. Dlatego też biorę udział w różnych szkoleniach, konferencjach i kursach które umożliwiają mi przedstawiać dzieciom świat w jeszcze ciekawszy sposób.
W wolnym czasie lubię obejrzeć dobry film, słuchać muzyki a także spotkać się ze znajomymi.

Justyna Kaczyńska

kadra_j_kaczynskaNauczyciel

Jestem nauczycielem, ponieważ praca z dziećmi daje mi wiele radości i satysfakcji. Praca jako nauczyciel jest zawodem, który wymaga samodoskonalenia się, więc dzięki temu rozwijam się. Wychowywanie i nauczanie dzieci, dzielenie się własnym doświadczeniem oraz uczenie się od innych wzbogaca warsztat mojej pracy. Sprawia, że nie wyobrażam sobie pracy w innym zawodzie. Uważam również, że dzieci bezinteresownie okazują swoją wdzięczność, są spontaniczne w tym co robią. Dlatego też ich energia, uśmiech motywują mnie do działania.
Moje wykształcenie (studia wyższe, podyplomowe, ważne certyfikaty). Nauczyciel wychowania przedszkolnego, Oligofrenopedagog, Animator czasu wolnego.
Moje pasje podróże i taniec.

Kajetana Żurek

Nauczyciel

Jestem nauczycielem ponieważ nie wyobrażam sobie innej pracy dla siebie- praca z dziećmi daje mi wiele satysfakcji. Cieszę się, że mogę spełniać się w zawodzie, który jest dla mnie powołaniem. Jako nauczyciel ciągle pogłębiam wiedzę, uczę się czegoś od dzieci, ale także mam wpływ na ich wychowanie i kształcenie. To wyzwanie wziąć na siebie odpowiedzialność za kształtowanie człowieka, a ja lubię wyzwania.

Moje wykształcenie:

 • (2006-2009) Licencjat, Uniwersytet Zielonogórski, Kierunek: Filologia romańska.
 • (2009-2011) Magister, Uniwersytet Gdański, Kierunek: Pedagogika szkoły.
 • Studia podyplomowe: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Moje pasje: literatura francuska, teatr, jazda na rowerze.

Katarzyna Pioch

kadra_k_piochNauczyciel

Moją pasją od zawsze było wszystko co związane ze światem roślin i zwierząt. Dlatego ukończyłam studia biologiczne na Uniwersytecie Gdańskim. Zaczynając naukę na tym kierunku nie sądziłam, że w przyszłości będę pracować jako nauczyciel w przedszkolu. Jednak moja droga i ludzie, którzy na niej się pojawili pokazali mi, że to właśnie praca z dziećmi jest tym co sprawia mi największą satysfakcję. Studia Podyplomowe na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna dały mi możliwość realizowania swojego powołania.

W kontakcie z dziećmi najbardziej lubię ich szczerość i nieograniczoną wyobraźnię – tylko w ich towarzystwie w każdej chwili można przenieść się w jakiekolwiek miejsce na Ziemi i zamienić się w cokolwiek się zamarzy!
Moja praca polega na dawaniu radości z procesu poznawania świata, podsycaniu dziecięcej ciekawości, wzbudzaniu uśmiechu, czego więcej można oczekiwać od pracy marzeń!

Staram się nieustannie rozwijać uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach ( m.in. Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA) , aby potem pomagać dzieciom uczyć się poprzez zabawę, a także pokazywać różne ciekawostki ze świata zwierząt roślin i ludzi.

Czas wolny lubię spędzać z przyjaciółmi, przy dobrym filmie, a nade wszystko podróżując i zwiedzając świat.

Kinga Czekała

Nauczyciel

Jestem nauczycielem ponieważ chcę wspólnie z dziećmi odkrywać świat, dzieląc się uśmiechem, wrażliwością i kreatywnością. Chcę wzbudzić w nich chęć poznania, a także pomagać w pokonywaniu trudności, rozwijaniu zainteresowań i zdolności.

Moje wykształcenie:

 • Ukończone studia licencjackie w Pomorskiej Wyższej Szkole Nauk Stosowanych, specjalność: Wczesna Edukacja i Terapia Pedagogiczna,
 • W trakcie – studia magisterskie w Kolegium Jagiellońskim Toruńskiej Szkole Wyższej, specjalność: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z socjoterapią

Moje pasje: literatura, poezja, bajkopisarstwo, muzyka , teatr, krawiectwo, decoupage, sztuki wizualne.

 

Marta Rumińska

Nauczyciel

Jestem z Lokomotywą od początku jej istnienia. Przeżyliśmy wspólnie wiele wspaniałych chwil. Patrzyłam jak z każdym rokiem przybywa do nas więcej rodzin, a nasze przedszkole jest coraz piękniejsze, weselsze. Zmianom w Lokomotywie towarzyszyły wielkie zmiany w moim życiu. Pojawił się w nim mały – wielki człowiek i moje pasje poszerzyły swój horyzont o wychowanie syna.

Odkąd pamiętam interesowałam się zagadnieniami pedagogicznymi i psychologicznymi. Moje zainteresowanie potwierdza zdobyte wykształcenie. Ukończyłam Liceum Medyczne Opiekunek Dziecięcych, Studia Pedagogiczne na kierunku Kształcenie Zintegrowane oraz Podyplomowe Studia z zakresu Wychowania Przedszkolnego. Swoje kompetencje zawodowe poszerzam uczestnicząc w licznych kursach oraz konferencjach (jestem fanką KLANZY;) ). Staram się również przekazywać swoją wiedzę prowadząc warsztaty i zajęcia dotyczące nowoczesnych metod pracy z dziećmi.

Monika Młodzianowska

Nauczyciel

Pracę z dziećmi rozpoczęłam kilka lat temu. Studia, kursy oraz zbierane doświadczenie w połączeniu z optymizmem, uśmiechem i licznymi zainteresowaniami, pokazały mi, iż praca z dziećmi może być jednocześnie wyzwaniem jak i ciekawą przygodą.

W życiu każdego człowieka jest miejsce na marzenia, pasję… one również wzbogacają nasze życie, nadając mu cel czy też kierunek, a czasem też wpływają na to, kim jesteśmy.
Podróże i fotografia to moje największe zamiłowania. Ta ostatnia uczy nieszablonowego patrzenia na świat, rozwija kreatywność, wymaga cierpliwości i staranności – a zarazem przynosi wiele radości ukazując wyjątkowość otaczającego nas świata!

W mojej codziennej pracy, staram się uwrażliwić dzieci poprzez swoje zainteresowania na piękno i różnorodność świata, ucząc jednocześnie zrozumienia, szacunku i miłości do innych, a także otwartości na to, co znane i nieznane.

„…Każdy człowiek, każde dziecko jest słońcem, które wschodzi. Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta…”

Żaneta Wenta

Nauczyciel

Jestem nauczycielem ponieważ… od momentu wybrania liceum medycznego (wydział opiekunek dziecięcych) uświadomiłam sobie, że kontakt z dziećmi, uczenie ich – sprawia mi wielką przyjemność. Tak więc decyzja o studiowaniu pedagogiki była dla mnie oczywista.
Zostałam nauczycielem, by móc dać coś z siebie dzieciom. Wiem, że to jest mój zawód – chcę w nim wzrastać, rozwijać się. Praca z dziećmi przynosi mi wiele radości. Lubię się z nimi bawić, śpiewać, rozmawiać. Uczenie ich sprawia, że chcę być coraz lepszym nauczycielem. Marzę, by za kilkanaście lat dalej być nauczycielem z pasją i dawać moim wychowanków poczucie bezpieczeństwa i radości, nie tylko z nauki.

Ukończyłam studia licencjackie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, następnie studia magisterskie z pedagogiki ogólnej i studia podyplomowe z wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnej.
Już wkrótce rozpoczynam studia podyplomowe -edukacja i rewalidacja dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Moje pasje:
Podróże – te dalekie i bliskie. Bardzo lubię wyszywać obrazki haftem krzyżykowym. Wieczorem – dobra książka. Jestem również wielkim kibicem siatkówki oraz tenisa.

 

WSPÓLNIE Z RODZICAMI

Naszą pracę wzbogacamy również o autorskie programy Lokomotywy, z ogromnym zaangażowaniem rodziców:

 • Rodzice Lokomotywy czytają swoim dzieciom” – w przedszkolu rodzic czyta grupie swojego dziecka wybraną bajkę, opowiadanie lub baśń.
 • Jak dorosnę, zostanę… Rodzice opowiadają o swoich zawodach.”- Rodzic prowadzi pogadankę na temat swojego zawodu, przedstawia prezentację multimedialną, prezentuje charakterystyczne elementy wiążące się z wykonywanym zawodem.
 • Kto Ty jesteś? Polak mały” – Przedszkole, co roku uczestniczy w: – Paradzie Niepodległości w Gdańsku, w której biorą udział dzieci, rodzice i pracownicy; – „Światełka dla Polski” – akcja, w której dzieci z rodzicami puszczają zapalone lampiony nad zatoką; – „Graffiti dla Ojczyzny”- akcja, w której dzieci wraz z rodzicami tworzą wspólny plakat, rysując lub pisząc na nim patriotyczne hasła.
 • Kiermasz dobroczynny” – dzieci przygotowują prace indywidualne i zbiorowe o tematyce świątecznej. Pieniądze zebrane z ich sprzedaży przekazują na nasz Fundusz stypendialny.

 

KOMUNIKACJA: NAUCZYCIEL – RODZICE

Rodzice otrzymują na każdy miesiąc INFORMATOR, w którym zawarty jest plan pracy grupy, program wychowawczy (nawyki, zadania wychowawcze z zakresu autonomii, socjalizacji i pracy) oraz kalendarz ważnych wydarzeń. Ponadto, przewidujemy spotkania indywidualne z Tutorem (2-3 x rok), spotkania organizacyjne (1-2 x rok), bieżące rozmowy z wychowawcami. Rodzice mają możliwość kontaktować się z wychowawcą drogą bezpośrednią (każdego dnia), drogą mailową i telefoniczną (adresy i telefony podawane są na pierwszym spotkaniu z wychowawcą).

 

Kogo zapraszamy?

Rodziców, dla których katolickie wartości są podstawą codziennej pracy nad rozwojem dzieci, a także swoim własnym.

Zaloguj

Create an account