O nas

Zajęcia dodatkowe

Przedszkole

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu są odpłatne

Istnieje możliwość skorzystania z następującej oferty (ceny mogą ulec zmianie):

 •  taniec klasyczny (12 zł/zajęcie)
 • szachy (25 zł/miesiąc)
 • basen (38 zł/ zajęcie)
 • gimnastyka korekcyjna (10 zł/zajęcie)
 •  logopeda (18 zł/zajęcie)

 

Szkoła

Zajęcia dodatkowe w szkole są nieodpłatne.

DLA KLAS 1-3

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ OD MAŁEGO

Celem zajęć jest rozwijanie twórczego myślenia dzieci, budowanie ich pewności siebie oraz kształtowanie postawy aktywnej, twórczej, otwartej, świadomej wartości angażowania się w życie społeczno-ekonomiczne, chętnej do działania i „brania spraw w swoje ręce” a zatem przedsiębiorczej.

Merytorycznie celem warsztatów jest :

 • przybliżenie dzieciom podstawowych terminów związanych z przedsiębiorczością, a tym samym rozbudowanie biernego oraz czynnego słownika dziecka w dziedzinie ekonomii, a szczegółowo finansów;
 • wspieranie w rozumieniu znaczeń podstawowych mechanizmów rynkowych związanych z pieniądzem, bankowością, oszczędnością, zarządzaniem kapitałem;
 • oraz prowadzenie do rozumienia roli i znaczenia reklamy, a w ten sposób przygotowanie do świadomego odbioru reklam.

Poprzez naturalne dla dzieci w tym wieku: aktywne uczestnictwo, zabawę, wspólne działania – wprowadzenie dzieci w świat ekonomii, a przez to zrozumienie podstawowych mechanizmów rynkowych. W swoich założeniach program ma aktywizować i rozwijać procesy myślenia matematycznego, myślenie logiczne, przyczynowo skutkowe oraz łączenie faktów. Program ma stanowić bazę, uruchamiając w dzieciach możliwości zrozumienia trudniejszych procesów poprzez analogię oraz rozszerzony zasób fachowego słownictwa.

PROGRAM

 1. Pieniądze

Poruszane tematy w ramach zagadnienia: banknoty, monety, bankomat, bank, karta kredytowa, waluty, awers, rewers,

 1. Oszczędzanie

Poruszane tematy w ramach zagadnienia: przechowywanie pieniędzy (różnica między bankiem i „skarpetą”), kredyt, długi, tworzenie budżetu domowego, oszczędzanie w aspekcie ekologicznym, odkładanie pieniędzy,

 1. Wydawanie pieniędzy

Poruszane tematy w ramach zagadnienia: czy można i czy się opłaca wydać mniej a mieć więcej- logo i gadgety markowe, kupowanie bez pieniędzy – handel wymienny czyli jak to było kiedyś i czy dziś jest możliwy, wymiana towarów i usług, co znaczy kupować bezgotówkowo, zakupy przez Internet; kto płaci za paczki, które do nas przychodzą kurierem, sklep (zarobek) – droga od producenta do konsumenta

 1. O reklamie

Poruszane tematy w ramach zagadnienia: zapoznanie dzieci z mechanizmami działania reklam; rozpoznawanie i tworzenie logo; odbiorca i nadawca reklamy, jak to się dzieje, że reklama na nas działa; tworzenie haseł reklamowych i reklamy.

EKSPERYMENTY

Głównym celem zajęć jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego. Doświadczanie świata przez młodsze dzieci jest o tyle istotne, że to w tym czasie procesu kształcenia rozwijają się najważniejsze predyspozycje, zainteresowania i talenty. Zajęcia będą polegały na przeprowadzeniu doświadczeń, które pozwolą na uświadamianie, że wszystko, co dzieje się w naturze ale też w domu, szkole, w środowisku najbliższym, da się wyjaśnić w sposób naukowy. Doświadczenia prowadzone przez dzieci mają pokazać, że oprócz wiedzy teoretycznej, niezwykle istotna jest umiejętność logicznego rozumowania, przeprowadzania wywodów, które są charakterystyczne dla świata nauki. Oprócz przeprowadzania doświadczeń, dzieci będą prowadziły karty obserwacji.

KOLOROWY ŚWIAT KLARY

Cykl zajęć opartych na zabawach interakcyjnych, twórczych, tematycznych oraz dramowych, podczas, których dzieci będą miały okazje zdobywać doświadczenia związane z empatią, umiejętnościami w zakresie konstruktywnej współpracy i współdziałania w grupie. Będą miały szansę na świadome odzwierciedlanie przeżyć emocjonalnych, rozpoznawanie i nazywanie uczuć, mających pozytywny lub negatywny wpływ na ich nastrój oraz wyrażanie stanów emocjonalnych w sposób akceptowany społecznie. Dzieci będą się uczyć kontrolowania swoich uczuć, a nie tłumienia ich, ponieważ każde uczucie ma swoją wartość i znaczenie dla rozwoju emocjonalnego człowieka.                                           

JĘZYK ANGIELSKI

 • BAJKOWO. Na zajęciach dzieci będą w miły i swobodny sposób poznawać nowe słówka i piosenki angielskie. Duży nacisk położony będzie na umiejętność słuchania stąd dzieci będą miały możliwość słuchać i oglądać bajki po angielsku.
 • TEATRALNIE. Jest to kółko teatralne. Dzieci będą poznawały nowe słownictwo, uczyły się piosenek oraz rozwijały swoje umiejętności teatralne czego zwieńczeniem będzie przedstawienie w języku angielskim.

KÓŁKO MATEMATYCZNE

Zajęcia ukierunkowane na rozwijanie logicznego myślenia i usprawnienia zdolności rachunkowych uczniów klasy III. Podczas zajęć koła uczniowie będą mieli szansę lepiej przygotować się do Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasisty oraz konkursów matematycznych, m.in. Kangura.

KREATYWNE KOŁO PRZYRODNICZE – CZERWONE MRÓWKI

Na kole dzieci będą mogły wziąć udział w lekcjach terenowych,  podczas których będą dokonywały obserwacji przyrody, następnie w oparciu o dokonane obserwacje będą tworzyły hipotezy i wspólnie z nauczycielem wyciągały wnioski dotyczące badanego problemu np. Dlaczego liście spadają jesienią z drzew? Druga część koła będzie miała charakter artystyczny i bardzo kreatywny. Dzieci będą tworzyły (zazwyczaj w grupach) pracę związaną z odkrywanym zagadnieniem przyrodniczym.

GIMNASTYKA UMYSŁU

Zajęcia dla dzieci w formie gier, zabaw i atrakcyjnych ćwiczeń, dzięki którym dziecko:

 • Wygimnastykuje umysł rozwijając intelekt
 • Stanie się bardziej pewne siebie i kreatywne
 • Rozwinie umiejętności przydatne w przyszłej nauce

PROGRAM:

 1. Ćwiczenia rozwijające wrażliwość zmysłową.
 2. Rozwijanie umiejętności zapamiętywania poprzez użycie wyobraźni i zabawy.
 3. Trening szarych komórek, czyli jak rozwijać własną inteligencję.
 4. Elementy profilaktyki antydyslektycznej, rozwijającej jednocześnie inteligencję lingwistyczną.
 5. Ćwiczenia umiejętności stosowania kreatywnego myślenia i twórczej wyobraźni.
 6. Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, kojarzenia faktów i koncentracji.
 7. Synchronizacja pracy półkul mózgowych (ćwiczenia Denisona, rysunkowe itd.).
 8. Ćwiczenia przygotowujące do czytania.
 9. Udrażnianie procesów myślenia: szybkość kojarzenia faktów i dostępność do zasobów wiedzy i umiejętności już posiadanych.

SPORTOWE

Celem zajęć Szkolnego Koła Sportowego jest zapewnienie dzieciom jak największej ilości i intensywności ruchu dostosowanego do potrzeb i możliwości dzieci na I etapie edukacji, wszechstronne kształtowanie cech motorycznych, wdrażanie do umiejętnego działania w zespole, przestrzegania zasady fair play oraz pozytywne oddziaływanie ruchem na rozwój fizyczny, emocjonalny i psychiczny. Tematyka zajęć Szkolnego Koła Sportowego obejmuje gry i zabawy orientacyjno-porządkowe, terenowe, zabawy integracyjne, ćwiczenia, gry i zabawy rozwijające poszczególne cechy motoryczne tj. szybkość, wytrzymałość, siłę, moc, koordynację ruchową, gibkość. W zależności od tematu oraz warunków atmosferycznych, zajęcia odbywać się będą na sali gimnastycznej, na szkolnym boisku, a także w poza szkołą na terenie Sopotu.

DLA KLAS 4-6

SZTUKA PO HISZPAŃSKU I ANGIELSKU

Clases De Artistica / Art Classes to polaczenie zajęć plastyki, historii sztuki, języka hiszpańskiego i angielskiego. Na zajęciach posługujemy się dwoma językami obcymi. Realizujemy projekty o podłożu plastycznym i artystycznym, uczymy się o malarstwie, rzeźbie, architekturze i wszystkim tym, co dotyczy szerokiego pojęcia „sztuki”. Rozwijamy również wrażliwość na piękno ucząc się przy tym dwóch języków obcych.

PODRÓŻ KU SOBIE

Cel zajęć:

 • poznawanie samego siebie
 • zdobywanie umiejętności posługiwania się słowem, prowadzenia rozmowy, pokonywania stresu
 • poznanie narzędzi pomagających podczas wystąpień publicznych
 • rozwijanie pasji czytelniczej

Podczas zajęć uczniowie będą mieli możliwość zajrzeć w głąb siebie, poznać swoje mocne i słabe strony, wyznaczyć sobie realny plan osiągania celu. Jednocześnie zdobędą umiejętność dobrego komunikowania się z ludźmi, poprawnego wypowiadania się. Nauczą się, jak zainteresować odbiorcę komunikatu. Tłem wszystkich zajęć będzie lektura wyznaczonej pozycji książkowej.

JĘYK ANGIELSKI

Zajęcia mają na celu przygotowanie uczniów do udziału w różnorakich konkursach m.in. konkurs kuratoryjny, Olimpus, itp. Uczniowie będą mieli możliwość ćwiczyć wszystkie umiejętności językowe i zapoznać się z formułą egzaminów.

KOŁO MATEMATYCZNE

Zajęcia rozszerzające materiał podstawy programowej dla uczniów klas V-VI, przygotowujące do konkursów i olimpiad matematycznych takich, jak: Kuratoryjny Konkurs z Matematyki, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur, Rachmistrz, Muszelka i inne. Uczniowie uczęszczający regularnie na zajęcia koła matematycznego będą mieli szansę rozwinąć swoje umiejętności rachunkowe i logicznego myślenia oraz poznają ciekawostki ze świata matematyki.

Zajęcia wyrównawcze – dodatkowa lekcja dla wszystkich uczniów klas V-VI, którzy mają potrzebę dodatkowych ćwiczeń z aktualnie realizowanego materiału na lekcjach matematyki. Szczególnie zalecana osobom, które nie były obecne podczas wprowadzania nowych tematów i chciałyby wyjaśnić swoje wątpliwości w atmosferze skupienia.

KÓŁKO HISTORYCZNE

Zadaniem na rok szkolny 2015/2016 jest realizacja filmu „Powstanie warszawskie 1944” (akt I i II).

Założeniem kółka jest umożliwienie dzieciom zainteresowanym historią uzyskania dodatkowych informacji oraz zaprezentowania uczestnikom swojej własnej wiedzy i pasji. To czas na prezentacje rodzinne i inne historyczne, a także wsparcie w przygotowaniu do wzięcia udziału w konkursie historycznym „Wielcy Polacy”.

Zaloguj

Create an account