fbpx

O nas

Władze

Towarzystwo Edukacyjne „LOKOMOTYWA” jest dobrowolną i samorządną organizacją świecką zrzeszającą osoby, które stawiają sobie za cel prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej i naukowej, w oparciu o tradycyjne wartości takie jak małżeństwo i rodzina, dorobek kultury polskiej i europejskiej oraz światopogląd katolicki.

Władzami Stowarzyszenia są:

ZARZĄD – SKŁAD

Jakub Gorski

Dyrektor Przedszkola i Szkoły Podstawowej Lokomotywa

 

Kontakt: Jakub.Gorski@lokomotywa.edu.pl

kom.: 605 600 511

Edyta Gronowska

Prezes TE Lokomotywa

Współtwórca projektu edukacyjnego Lokomotywa
Z wykształcenia ekonomista  – Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomii, Kierunek Handel Zagraniczny
Studia z Zarządzania Oświatą
Podyplomowe Studia na UIC  „Marriage, Education, Familly”
Moderator Akademii Familijnej (5lat)

Lokomotywa jest jak moje dziecko. Zachwycam się nią, myślę o niej, pracuję dla niej, chcę aby się rozwijała jak najpiękniej.
Mam szczęście, ponieważ otaczają mnie w niej wspaniali ludzie: niesamowici nauczyciele i pracownicy, rodzice i dzieci.
Zadanie jakie przed sobą postawiliśmy to towarzyszyć naszym podopiecznym w ich rozwoju. Chcemy, aby nauczyły się myśleć, kochać i pracować. Aby przejmowały odpowiedzialność za swoje życie i kształtowały w sobie ducha służby. Aby kochały Boga, ludzi i swoją Ojczyznę.

 

Sebastian Gronowski

Dyrektor finansowy TE Lokomotywa.

Do jego obowiązków należy m.in. : opracowanie i kontrola budżetu Stowarzyszenia, kontakt z rodzicami dzieci uczęszczających do placówek edukacyjnych w zakresie rozliczeń, utrzymanie dokumentacji Stowarzyszenia.

Kontakt: Sebastian.Gronowski@lokomotywa.edu.pl

kom.: 503 180 497

Renata Mroczkowska

Renata MroczkowskaCzłonek Zarządu TE Lokomotywa

Z wykształcenia prawnik. Autorka kilkudziesięciu publikacji książkowych z zakresu prawa pracy, cywilnego i finansowego.

Za swoją działalność społeczną laureatka prestiżowej nagrody PRO ECCLESIA ET POPULO.

Związana z TE Lokomotywa od początku. Projekt wspiera dbając o jego wizerunek, organizując szkolenia i konferencje dla rodziców i nauczycieli oraz w kontaktach z mediami.

Kontakt: Renata.Mroczkowska@lokomotywa.edu.pl

kom.: 602 853 494

Ewa Stefanowska

Członek Zarządu TE Lokomotywa

Kontakt: Ewa.Stefanowska@lokomotywa.edu.pl

kom.: 503 180 850

Zarząd – zadania

 1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Ponadto do kompetencji Zarządu należy:
  • opracowywanie strategii działalności, projektów, planów i budżetu Stowarzyszenia,
  • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
  • przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego oraz innych dokumentów,
  • zwoływanie Walnego Zebrania,
  • występowanie z wnioskiem o przyznanie statusu członka wspierającego i członka honorowego,
  • występowanie z wnioskiem o wykluczenie członka,
  • uchwalanie regulaminu Zarządu,
  • prowadzenie samodzielnie innych spraw w ramach zwykłego zarządu;
  • nadawanie i zmiana statutów placówek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Radę Programową.

Rada nadzorcza

 1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach jego działalności.
 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  • kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
  • zwoływanie Walnego Zebrania,
  • składanie raportów z kontroli na Walnym Zebraniu,
  • składanie na Walnym Zebraniu oceny sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego.
  • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu,
  • reprezentowanie Stowarzyszenia w umowach z członkami Zarządu (dla ważności oświadczenia złożonego w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej),
  • ustalanie podstawy prawnej świadczenia pracy przez członków Zarządu na rzecz Stowarzyszenia w związku z wykonywaniem ich funkcji (umowa o wolontariat, umowa o pracę, umowa cywilnoprawna), oraz określanie istotnych postanowień tych umów.

Skład Rady Nadzorczej

  • Marcin Łukasiewicz – przewodniczący Rady
  • Marcin Woyciechowski – w-ce przewodniczący Rady
  • Anna Hurless – członek Rady

 

ss_social_share_disable:
0

Zaloguj

Create an account
Facebook
YouTube
Instagram
Copy link
Powered by Social Snap