fbpx

O nas

RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO), INFORMUJEMY:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Edukacyjne Lokomotywa, ul. Obrońców Westerplatte 17/1, 81-706 Sopot, NIP: 586-224-25-77, KRS:0000334537. Z Administratorem można się kontaktować poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: administrator@lokomotywa.edu.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Obrońców Westerplatte 17/1, 81-706 Sopot.
  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj.:

– rekrutacji,
– komunikacji w sprawach przedszkolnych, szkolnych oraz wydarzeń organizowanych przez TE Lokomotywa
– administracyjnych
– systemów informatycznych Saldo24 oraz Librus Synergia

  1. W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz TE Lokomotywa, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych (Saldo24 oraz Librus Synergia) oraz firmy ubezpieczeniowe, w zakresie wybranych przez Państwa usług i produktów.
  2. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

– dostępu do danych osobowych,
– sprostowania Państwa danych osobowych,
– usunięcia Państwa danych osobowych,
– ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
– przenoszenia Państwa danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: administrator@lokomotywa.edu.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Obrońców Westerplatte 17/1, 81-706 Sopot.

  1. Państwa dane osobowe przechowywane są jedynie tak długo jak to jest niezbędne, tj.:

– do momentu wycofania zgody,
– do momentu wygaśnięcia/rozwiązania umowy – z zastrzeżeniem dozwolonego dalszego przetwarzania na podstawie przepisu prawa np. cele rozliczeniowe, przedawnienie roszczeń, cele statystyczne
– do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu

Informujemy również, że:

  1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Zaloguj

Create an account
Facebook
YouTube
Instagram
Copy link
Powered by Social Snap