fbpx

O nas

W placówkach Towarzystwa Edukacyjnego Lokomotywa nauczanie religii i wychowanie odbywają się zgodnie z podstawowymi zasadami doktryny katolickiej. Formacja duchowa w szkole Lokomotywa jest bardzo ważnym aspektem kształtowania OSOBY. Dla wierzących rodziców jest to najważniejsza kwestia, dlatego szkoła stwarza swoim podopiecznym takie warunki, aby mogli poznać zasady wiary i pogłębić swoją relację z Bogiem.

Cele te realizujemy poprzez praktykowanie codziennej modlitwy, uczestniczenie w katechezie oraz sakramentach podczas ważnych okresów liturgicznych Kościoła, uczestniczenie we Mszy Św. na początek i na koniec roku szkolnego, w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych, codzienne formowanie sumienia, odwoływanie się do zasad moralnych i duchowych. Nie można narzucić wiary nikomu, dlatego przede wszystkim wspieramy uczniów w kształtowaniu cnót i rozwijaniu intelektu, dzięki którym mogą w wolności wybierać i czynić dobro.

W wychowaniu religijnym bardzo ważna jest postawa wychowawców, świadectwo ich życia, szacunek, otwartość i autentyczność.

Opiekunem Duchowym Szkoły i Przedszkola Lokomotywa jest Ojciec Bertold Dąbkowski, OCD – karmelita bosy, rekolekcjonista, spowiednik i przyjaciel Lokomotywy. O. Bertold przygotowuje dzieci i ich rodziców do Pierwszej Komunii św., przewodniczy liturgii na rozpoczęcie oraz na zakończenie roku szkolnego.

Uwaga – raz w miesiącu, we wtorki o godz. 8.15 – o. Bertold odprawia Mszę św. w intencji dzieci, rodziców oraz kadry nauczycielskiej Lokomotywy.

Zapraszamy – Klasztor Karmelitów Bosych, ul. Bartosza Głowackiego 3, Sopot

O. Bertold służy również radą i posługą duszpasterską kadrze i rodzicom.

W budynku naszej Szkoły cyklicznie odbywają się:

  • wykłady Instytutu Duchowości Carmelitanum – zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w środy, w godzinach od 17:00 do 20:10 – www.carmelitanum.sopot.karmelicibosi.pl   http://sopot.karmelicibosi.pl/carmelitanum/plan-zajec/
  • cykl konferencji biblijnych z Ireną Neaumealer i Ewą Sielicką (Ikona i Słowo)-www.tajemnicaikon.pl

Zaloguj

Create an account
Facebook
YouTube
Instagram
Copy link
Powered by Social Snap